Göteborgs universitet
Bild
Exkursion i miljövetenskap
Spännande exkursioner är en del av utbildningarna inom både biologi och miljövetenskap.
Foto: Erik Salmonson

Studera hos oss

På institutionen undervisar vi studenter i ämnen kopplade till biologi och miljövetenskap. De flesta studenter läser något av våra kandidat- eller masterprogram men vi ger även kurser inom farmaciområdet och lärarutbildningarna.

Kurserna spänner från orienteringskurser som inte kräver några direkta förkunskaper, till kurser på kandidat- och masternivå och forskarutbildningskurser. Många kurser ges som fristående kurser, vilket ger dig möjlighet att skräddarsy din egen utbildning eller kanske bara läsa en kurs för att det är roligt, men vi erbjuder även ett flertal utbildningsprogram både för dig som är nybörjare och för dig som redan tagit en kandidatexamen.
Programmen består av särskilt utvalda kurser och är upplagda för att ge dig en bra och gedigen utbildning. Ofta läser du kurserna i en bestämd ordning där kunskaper från en kurs tillämpas och fördjupas på en senare kurs.
Samtliga kurser och program har stark koppling till vår forskning, och de flesta lärare du möter är samtidigt aktiva forskare.

Kandidatprogram på grundnivå

Våra nybörjarprogram sträcker sig över tre år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Efter avklarad utbildning får du en kandidatexamen.

Institutionen har huvudansvar för kandidatprogrammen i Biologi och Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning.

Vi är också delaktiga i och ger kurser på kandidatprogrammen i Molekylärbiologi (samläser med Biologi under första åren), Farmaci (receptarie-programmet) och Marin vetenskap liksom flera lärarutbildningar.

Masterprogram på avancerad nivå

Efter att du har tagit en kandidatexamen kan du söka till något av våra masterprogram i biologi eller miljövetenskap.

Masterprogrammen sträcker sig över två år, vilket motsvarar 120 högskolepoäng. De flesta programmen vänder sig även till utländska studenter och undervisningen ges därför på engelska.

Om du har en kandidatexamen i biologi kan du även läsa masterprogrammen i Molekylärbiologi, Genomik och systembiologi samt Marina vetenskaper. 

Kurser

Institutionen har också ett brett utbud av kurser inom biologi och miljövetenskap som kan sökas som fristående kurs. Kurserna kan läsas på hel- eller deltid, på sommaren, som distanskurs eller som nätbaserad kurs.

Alumner berättar

Några alumner, det vill säga tidigare studenter, berättar varför de valde att läsa just hos oss – och vad de arbetar med nu.

Möt miljövetaren Fredrik

Fredrik Seger läste Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Varför valde du att läsa Miljövetenskap (med naturvetenskaplig inriktning) på Göteborgs universitet?
Jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Med naturvetenskaplig miljövetarutbildning kunde jag få utbildning inom mitt intresseområde och samtidigt få spännande och intressanta jobbmöjligheter efter utbildningen.

Såhär i efterhand, vad var det bästa med utbildningen?
Bra och bred grund för att möta olika typer av frågeställningar och arbetsområden kopplat till miljö och hållbar utveckling. Bra att utbildningen är förlagd till flera olika institutioner beroende på inriktning och arbetsområde.

Utbildningen är bred och möjligheterna många, vad gör du idag?
Idag arbetar jag som hållbarhetsutvecklare i Höganäs kommun. Där är mitt uppdrag att utveckla hållbarhetsarbetet i kommunen, där är kommunens miljöprogram en viktig del. Jag samordnar förvaltningarna och bolagen i kommunen i deras arbete med vårt miljöprogram. Det är en spännande roll där jag får möta och stötta många olika typer av arbetsområden för att stärka deras miljöarbete. Allt från hållbarhetsprojekt i skolorna till miljökrav i miljökrav på våra transporter.

Möt biologen Hanna

Hanna Eriksson läste biologiprogrammet och jobbar nu på Sportfiskarna

Navigate to video: Möt biologen Hanna
Video (1:54)
Möt biologen Hanna