Göteborgs universitet

Organisation på BioEnv

BioEnv är en av sju institutioner på naturvetenskapliga fakulteten. Det dagliga arbetet leds av prefekten som till sin hjälp har en ställföreträdande prefekt (proprefekt), fyra viceprefekter, administrativa chefen samt olika råd och beredningar.

Institutionsledningen

I institutionens ledningsgrupp ingår förutom prefekten och proprefekten, fyra viceprefekter med olika ansvarsområden samt kommunikatör och den administrativa chefen. Ledningsgruppen möts regelbundet, varannan vecka.

Åsa Arrhenius

Prefekt (institutionens chef och leder det dagliga övergripande arbetet)
Doktor i miljövetenskap

Kontaktuppgifter till  Åsa

Mats Andersson

Proprefekt (ställföreträdande prefekt) samt utbildningsansvarig
Docent i botanisk cell- och molekylärbiologi

  • Ordförande i Utbildningsrådet (UR) på BioEnv
  • Ledamot i Utbildningsberedningen på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Mats

Mats Olsson

Viceprefekt för forskning
Professor i ekologisk zoologi

  • Ordförande Forskningsberedningen (BABoR) på BioEnv
  • Ledamot Forskningsberedningen på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Mats

Kristina "Snuttan" Sundell

Viceprefekt för samverkan
Professor i zoofysiologi

  • Ordförande Samverkansgruppen på BioEnv
  • Ledamot Beredningen för samverkan, innovation och internationalisering på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Snuttan

Angela Wulff

Viceprefekt för forskarutbildning
Professor i marin ekologi, marin botanik

Kontaktuppgifter till Angela

Anna Berggren

Administrativ chef
Stöd åt prefekt, ledningsgrupp och institutionsråd i den dagliga verksamheten och bistår dem i form av beredning och föredragning av förekommande ärenden.

Kontaktuppgifter till Anna

Erik Salmonson

Kommunikatör
Stöd åt prefekt, ledningsgrupp och övriga institutionen i frågor som rör kommunikation. Ansvarig för intern- och extern kommunikation.

Kontaktuppgifter till Erik

Råd och organ

Institutionsrådet fungerar rådgivande åt prefekten och utgör forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet. Dessutom finns olika arbetsgrupper bland annat Utbildningsrådet (UR), Forskningsberedningen (BABoR), Samverkansgruppen samt Examinatorsgruppen, vilka bereder inför beslut, samordnar olika delar av verksamheten och utvecklar sina respektive områden åt institutionen.

Här presenteras vilka som sitter i respektive råd och organ inklusive övriga ansvarsområden.