Göteborgs universitet

Hitta oss

Institutionen är lokaliserad på framför allt två olika ställen: Natrium-huset på Medicinareberget samt på Kristinebergs forskningsstation i Fiskebäckskil.

Natrium

Natrium ligger i direkt anslutning till det som kallas Medicinarelängan. Här finns studenter och forskare inom områdena biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård.

Natrium är sju våningar högt och innehåller föreläsningssalar, undervisningslabb, herbarium, akvarier samt en 12 meter hög mast på taket för atmosfärsstudier. Rummen har flyttbara väggar så att verksamheten ska kunna anpassas till nya behov.

Här kan du ta en virtuell rundtur i Natrium!

Besöksadress

Natrium
Medicinaregatan 7B 
413 90 Göteborg

Kristineberg

Kristinebergs marina forskningsstation ligger i Fiskebäckskil. Den grundades 1877 och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Idag ingår forskningsstationen i Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL, RISE samt Lysekils kommun.

Kristineberg är belägen vid Gullmarsfjordens mynning, vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav och det finns ett stort antal laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från fjorden. I flera av dem kan både luft- och vattentemperatur kontrolleras tillsammans med ljusanordning. Detta är en unik resurs för att bevara levande organismer i utmärkt skick under långa perioder.

Experimentanläggningarna utomhus består av ett växthus och platser för så kallade open tank-experiment (”ecotrons”) med tillgång till rinnande yt- och djupvatten. Experimentutrustningen, som består av flera nya och avancerade instrument, är komplett för att genomföra biologisk forskning inom områden som rör sig från ekologi och fysiologi till taxonomi och molekylärbiologi.

Här kan du ta en virtuell rundtur på Kristineberg!

Besöksadress

Kristineberg
Kristineberg 566
450 34 Fiskebäckskil