Göteborgs universitet
Bild
BioEnv
Foto: C. Olsson

Hitta oss

Institutionen är lokaliserad på tre olika ställen: i Botanhuset i anslutning till Göteborgs botaniska trädgård, på Zoologen på Medicinareberget samt på Kristinebergs forskningsstation i Fiskebäckskil.

Botanhuset

Botanhuset ligger i anslutning till Göteborgs botaniska trädgård och här bedrivs forskning med inriktning mot botanik (läran om växter) och miljövetenskap. Här finns även ett unikt herbarium.

I Botanhuset sker dessutom mycket av vår undervisning, framförallt när det gäller växter och miljövetenskap. Här möter du även en del av vår studieadministration och de flesta av våra ekonomi- och personaladministratörer håller hus här en eller flera dagar i veckan.

Här kan du ta en virtuell rundtur i Botanhuset!

Besöksadress

Botanhuset

Carl Skottsbergs gata 22B

Botanhuset
Foto: C. Olsson

Zoologen

Zoologen är beläget på Medicinareberget och här bedrivs forskning inom olika aspekter av zoologi (det vill säga läran om djur). Här finns bland annat en stor akvarieavdelning, med både söt- och saltvatten.

Även på Zoologen har vi mycket undervisning inom biologi, framför allt kurser inriktade mot zoologi, samt inom farmaci. På Zoologen finns även en del av vår studieadministration och det är hemvist för flera av våra ekonomi- och personaladministratörer. 

Här kan du ta en virtuell rundtur på Zoologen!

Besöksadress

Zoologen

Medicinaregatan 18A

Zoologen
Foto: C. Olsson

Kristineberg

Kristinebergs marina forskningsstation ligger i Fiskebäckskil. Den grundades 1877 och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Idag ingår forskningsstationen i Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL, RISE samt Lysekils kommun.

Kristineberg är belägen vid Gullmarsfjordens mynning, vilket gör det lätt att snabbt nå såväl kustmiljöer som öppet hav och det finns ett stort antal laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från fjorden. I flera av dem kan både luft- och vattentemperatur kontrolleras tillsammans med ljusanordning. Detta är en unik resurs för att bevara levande organismer i utmärkt skick under långa perioder.

Experimentanläggningarna utomhus består av ett växthus och platser för så kallade open tank-experiment (”ecotrons”) med tillgång till rinnande yt- och djupvatten. Experimentutrustningen, som består av flera nya och avancerade instrument, är komplett för att genomföra biologisk forskning inom områden som rör sig från ekologi och fysiologi till taxonomi och molekylärbiologi.

Här kan du ta en virtuell rundtur på Kristineberg!

Besöksadress

Kristineberg

Kristineberg 566, Fiskebäckskil

Kristineberg
Foto: C. Olsson