Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Örn
Länkstig

Biologi, kandidatprogram

Program
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19704
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som vill vara med och skapa en hållbar utveckling och en friskare värld som värnar om biologisk mångfald. Du kommer att bedriva studier som varvar teori och praktik där du själv får vara med och undersöka olika aspekter som styr förutsättningarna för de levande organismerna. Som biolog har du många olika arbetsområden beroende på inriktning. Det kan till exempel röra sig om natur- och miljövårdsarbete eller laboratorie- och forskningsarbete inom både företag och myndigheter.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i biologi utgår från ett evolutionärt synsätt, d.v.s. hur levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan efterföljande generationer. Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung. Du studerar också biologiska strukturer och processer, från molekylär nivå till hela system. Utbildningen är bred och berör olika ämnesområden inom biologin, vilket ger dig stor valfrihet.

Programmet inleds med grundkurser i biologi och stödämnen som ger dig en bra grundförståelse för förutsättningarna för livet på jorden och hur det kan utforskas. Därefter väljer du fördjupningskurser så att du kan specialisera dig inom de områden som passar dig bäst: molekylär biovetenskap, fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi eller ekologi och naturvård. Programmet avslutas med ett examensarbete inom fördjupningsområdet.  Du kommer att kunna utveckla din problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande, vilket är ovärderliga kunskaper i arbetslivet. Etik och kommunikation är andra inslag i utbildningen.

Är du intresserad av hur samspelet mellan olika organismer i naturen fungerar? Då kan du läsa olika ekologiska kurser tex beteendeekologi, där du får lära dig hur anpassning genom naturligt urval kan förklara olika beteenden.

Väljer du istället ekologi med inriktning mot naturvård och förvaltning, lär du dig att förmedla och marknadsföra biologisk kunskap samt att samverka med andra sektorer i samhället. Via fältstudier får du kunskap om skötsel och bevarande av olika naturmiljöer.

Är du mer intresserad av jordens mångfald och dess uppkomst?  Välj då olika kurser inom systematik där du bland annat får lära dig hur man identifierar djur, svampar och växter med hjälp av molekylära tekniker.

Om du vill veta hur växter och djur anpassar sig till olika miljöer och vilken förmåga de har att klara de kommande klimatförändringarna så ska du välja kurser i växt- och zoofysiologi.

Är du istället intresserad av hur studier av celler från bakterier, djur eller växter kan hjälpa oss att förstå hur vi människor fungerar. Då ska du läsa kurser inom molekylära biovetenskaper

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Ett bra sätt för dig att skapa kontakter med tänkbara arbetsgivare som du vill arbeta hos efter utbildningen är att genomföra praktik redan under utbildningen. Denna praktik kan genomföras som en valfri fördjupningskurs: BIO331 Verksamhetsförlagt projekt i biologi. Praktiken ska vara kopplad till biologutbildningen och vara förlagd till en arbetsplats där biologer verkar och kan göras under terminstid eller under sommaren.

Efter studierna

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Som biolog kan du till exempel arbeta med natur- och miljövårdsarbete inom företag, kommuner, länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och som egna företagare eller konsulter. De som har en cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Biologer jobbar också med forskning och utbildning vid universitet och högskolor, eller som lärare på grundskolor och gymnasier. Läs mer på biologisidan om arbete och karriär!

Efter att utbildningen är slutförd kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller till exempel en påbyggnadsutbildning inom miljö och hälsoskydd eller för att bli lärare.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och sker i form av föreläsningar, laborationer, räkne- och datorövningar, seminarier samt exkursioner och grupparbeten. På enskilda kurser ingår även studiebesök och praktik. Från och med termin 4 kan en del av utbildningen bedrivas genom utbytesstudier utomlands.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18A), i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B) och i Lundberglaboratoriet/Medicinarelängan (Medicinaregatan 3-11). En del av undervisningen sker på våra marina fältstationer Tjärnö utanför Strömstad och Kristineberg utanför Fiskebäckskil.

Studier utomlands

Många arbetsplatser idag bygger på internationella samarbeten och du ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden genom att förlägga en del av utbildningen utomlands. Inom biologiutbildningen och vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier genom ett stort antal utbytesavtal inom hela världen.