Göteborgs universitet
Bild
Exkursion Säveån
Foto: Malin Arnesson

Kurser på BioEnv

På institutionen erbjuder vi mer än 100 kurser inom framför allt biologi och miljövetenskap. De flesta kan sökas som fristående kurser och även som student på våra program har du stor frihet att själv plocka ihop vilka kurser du ska läsa.

Översikt

Institutionen har ett brett utbud av kurser inom biologi och miljövetenskap som kan sökas som fristående kurs. Kurserna kan läsas på hel- eller deltid, på sommaren, som distanskurs eller som nätbaserad kurs.

Kurser på grundnivå

Det här är baskurser som inte kräver några tidigare studier, samt fördjupningskurser som kräver ett visst antal avklarade poäng på grundnivå.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på avancerad nivå kräver alltid tidigare högskolestudier, och kan ingå i en masterexamen (Master of Science). De här kurserna ges enbart på engelska.

Examenskurser

Examensarbetet är ett självständigt projekt inom ramen för en examenskurs som avslutar en kandidat- eller masterutbildning. Vi erbjuder examenskurserna med olika inriktning på både grund- och avancerad nivå.

Orienteringskurser/kvällskurser

De flesta orienteringskurser ges som kvällskurser och är tänkta att ge grundläggande kunskaper inom biologi eller miljövetenskap. De kan inte räknas in i huvudämnet för en kandidat- eller masterexamen. För att du ska kunna läsa kurserna krävs att du uppfyller kravet på grundläggande behörighet.

Läs mer om våra orienteringskurser

Examenskurser vid BioEnv

Här har vi filtrerat innehållet under "Hitta utbildning" för att visa de flesta examenskurser som ges vid institutionen, inom både biologi och miljövetenskap.

Kurser inom lärarutbildningen

Flera av våra bas- och fördjupningskurser inom biologi är också möjliga att läsa inom ramen för ämneslärarprogrammet.