Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Samverkan

Vi på BioEnv tycker det är både viktigt och roligt att nå ut till allmänheten och försöka få fler att se vilken spännande värld vi lever och verkar i. Våra medarbetare syns därför ofta i media och på olika öppna evenemang som till exempel Vetenskapsfestivalen. Vi har också nära samarbeten med skolor, organisationer, företag och myndigheter, både inom forskning och utbildning.

Möt oss i samhället!

Evenemang & aktiviteter

Det finns många chanser att träffa forskare från instutionen på olika publika evenmang. Till exempel är BioEnv nästan alltid representerat på den årligen återkommande Vetenskapsfestivalen liksom på Västerhavsveckan. Vi håller både seminarier och ordnar mer praktiska aktiviteter där du kan komma nära vår forskning.

Andra större arrangemang där vi synts genom åren är bland annat Almedalsveckan och  Bokmässan. Många medarbetare är också flitigt inbjudna föredragshållare för olika organisationer och myndigheter.

Press & media

Våra medarbetare syns ofta i olika nyhetssammanhang i samband med att de publicerat nya forskningsrapporter.

Många är också flitigt använda som experter i olika  program  inte minst i SVT:s klassiska "Studio Natur", där Snuttan Sundell varit med i panelen sen programmets start. Men även i program som Vetenskapsradion på P1 och Vetenskapens värld på SVT.

För skolor & lärare

För oss är utbildning en hjärtefråga, både när det gäller våra egna utbildningar men också för att sprida kunskap om naturvetenskapen i stort.

Aktiviteter för grundskolan

BioEnv erbjuder, tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, ett antal aktiviteter för elever i grundskolan, där elever och lärare möter våra naturvetenskapliga ämnesområden på olika sätt.

Upptäckarklubben för årskurs 4 och 5

Är du nyfiken? Gillar du att göra experiment och ta reda på hur saker fungerar? I så fall ska du gå med i vår Upptäckarklubb!

Levande frågelådan för årskurs 5

Levande frågelådan är en populär skolaktivitet som äger rum i oktober varje år. Femteklassare bjuds in till Göteborgs universitet för att träffa en forskarpanel som svarar på frågor om allt mellan himmel och jord inom områdena naturvetenskap och matematik.

Prao för årskurs 9

Vad gör egentligen en forskare, och hur fungerar de naturvetenskapliga ämnena? Under praoveckan får du som elev möjligheten att träffa forskare och studenter från Göteborgs universitets naturvetenskapliga ämnesområden, liksom att prova på olika typer av experiment.

För gymnasiet

Ocean Blues – från ångest till action

Våra hav är sårbara. Vår ohållbara konsumtion, den globala uppvärmningen, utsläppen av näringsämnen och gifter leder till att korallrev dör, arter utrotas och att havet dagligen fylls med mer plast. I projektet möts gymnasieelever och forskare och anställda vid Göteborgs universitet för att diskutera hoten mot havsmiljön och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid och förvandla oron för miljöförändringarna till handling.

För alla

VIRTUE-s

Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. Fokus är påväxt av organismer på CD-liknande skivor.

Fortbildning för lärare

Vi lever på havens planet men i skolan får inte alltid havet och dess ekosystem plats i undervisningen. Det vill vi ändra på! Kursen "Havet i klassrummet" är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem. 

På VIRTUE-s kan du också ta del av den nätbaserade fortbildningskursen "Promoting Ocean Literacy and Project-Based Learning by Monitoring Biodiversity".

Bioscience explained

Bioscience Explained är en webbtidskrift för modern biovetenskap. Biovetenskapen utvecklas mycket snabbt och fortbildningsbehovet för lärare är mycket stort. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen, men den kan också användas för till exempel projektarbeten.

För press & media

Är du journalist och vill komma i kontakt med en expert inom ett visst område? Eller är du bara extra intresserad? Maila till oss på samverkan@bioenv.gu.se så ska vi försöka guida dig rätt!

Du kan också vända dig till universitetets pressrum. 

Samarbeten inom näringsliv & offentlig sektor

Bra samarbeten och en tät dialog med omvärlden är viktigt för oss, vi tror att det mesta blir bättre om vi hjälps åt.

Ett brett och inkluderande samarbete med omgivande samhälle är viktigt för oss. Vår samverkan är alltid dubbelriktad, i dialog med våra samverkanspartners delar vi med oss av vår kunskap och får också ny kunskap som lyfter vår forskning och utbildning. Vi har många olika samarbetspartners inom näringsliv, offentlig sektor och inte minst allmänheten.

Tillsammans kan vi göra skillnad och vi söker därför hela tiden nya samverkanspartners.

Nordens Ark

Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge hotade djur en framtid. De bedriver naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald.  

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs universitet och Botaniska trädgården samverkar inom forskning, utbildning, populärvetenskap och andra aktiviteter för att förmedla de senaste forskningsresultaten till allmänheten.

Botaniska trädgårdens växter och miljöer används i undervisningen vid universitetet för exkursioner och kursmoment om bland annat artkunskap, växtvärldens mångfald, stadsnära natur och växters anpassningar till olika klimat. Forskare kan få hjälp med fröbeställning och odling av sitt växtmaterial av Botaniskas personal. Botaniska hjälper även universitetets forskare att sprida information och forskningsresultat till allmänheten, bland annat genom Botaniskas hemsida och vid olika evenemang och aktiviteter.

Det finns också ett ”samarbetsråd” som verkar för att stärka och utveckla samarbetet mellan Botaniska och Göteborgs universitet. I rådet ingår för GU:s räkning Bengt Oxelman (ordförande) och prefekt Henrik Aronsson.

Har du idéer om möjliga samarbeten med Botaniska kontakta ovan nämnda, Mats Havström (enhetschef för forskning och samlingar, Botaniska) eller Jenny Klingberg (miljöforskningsinformatör, Botaniska).

Sjöfartsmuseet

Sjöfartsmuseet Akvariet utforskar livet under, vid och ovan vattenytan. Utifrån kulturhistoriska och naturvetenskapliga perspektiv tillgängliggör vi havets kulturmiljöer och dess biologiska livsformer.

Göteborgs naturhistoriska museum

Göteborgs äldsta museum! Det bildades 1833 med Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets naturaliesamlingar som grund. Museet flyttade 1923 från Ostindiska huset till en egen nyuppförd byggnad i Slottsskogen och fick 1981 en tillbyggnad med utställningslokaler och verkstäder.

Västra Götalandsregionen

VGR verkar för att stimulera forskning i hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och näringsliv. Satsningarna som görs har flera syften - att kunna erbjuda invånarna bättre omhändertagande och medicinsk behandling, stärka kompetensen hos vårdpersonalen och medverka till en ökad ekonomisk tillväxt i Västra Götaland.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och vision är att arbeta för det hållbara samhället. De gör det utifrån de tre dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Företag sprungna ur forskning

Ett flertal forskningsprojekt har lett till framgångsrika företag.

Botaniska Analysgruppen

Botaniska Analysgruppen är ett forskningsbaserat kunskapsföretag som har specialiserat sig inom biologiska analyser. Dessa kan ligga till grund för skadebekämpning och andra åtgärder. Företaget bildades år 1998 som ett universitetsägt företag. Det är numera huvudsakligen privatägt, men en liten del hör fortfarande till Holdingbolaget vid Göteborgs universitet.

Botaniska Analysgruppen finns i Göteborg vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, intill Botaniska trädgården.

Swedish Algae Factory

Swedish Algae Factory grundades efter många års forskning av professor Angela Wulff och hennes forskargrupp, i kombination med Sofie Allerts entreprenörskap. Det började 2014 med att använda kiselalgernas unika egenskaper inom industrin och har vuxit som företag sedan 2016.

Swedish Algae Factory verkar i harmoni med naturen i realtid. Vi odlar våra egna alger baserat på ett cirkulärt ekonomiskt tänkesätt där koldioxid-, kväve- och fosforutsläpp omvandlas till värdefulla produkter.