Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Botanhuset
Box 461, 405 30 Göteborg

Kristineberg
Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil

Zoologen
Box 463, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Botanhuset
Carl Skottsbergs gata 22B

Kristineberg 566

Zoologen
Medicinaregatan 18A
Leveransadress
Botanhuset
Carl Skottsbergs gata 22B, 413 19 Göteborg

Kristineberg
Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil

Zoologen
Medicinaregatan 1G, 413 90 Göteborg
(Vid skrymmande gods samt gods på pall skall leveransadressen Medicinaregatan 18 anges)

Prefekt, proprefekt, viceprefekter samt administrativ chef ingår i institutionens ledningsgrupp. Ledningsgruppen möts varannan vecka.

Prefekt
Åsa Arrhenius

031-786 2625, asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Proprefekt
Mats Andersson,
viceprefekt för grundutbildning (utbildningsansvarig)
031-786 3671, mats.andersson@bioenv.gu.se

Viceprefekter
Mats Olsson,
viceprefekt för forskning
031-786 3971, mats.olsson@bioenv.gu.se

Kristina "Snuttan" Sundell, viceprefekt för samverkan
031-786 3671, kristina.sundell@bioenv.gu.se

Angela Wulff, viceprefekt för forskarutbildning
031-786 2628, angela.wulff@bioenv.gu.se

Anna Berggren, administrativ chef
031-786 4896, anna.berggren@bioenv.gu.se

Funderar du på att läsa hos oss och har frågor kring våra kurser och program? Eller är du redan student hos oss och söker information om tentor, intyg eller liknande?

Studievägledare
Kontakta i första hand studievägledare via adresserna nedan:

Peter Gulz
Biologi
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 2524

Karin Karlson
Miljövetenskap och biologi
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2705

Linnéa Wallgren
Internationell koordinator, utbytesstudenter
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2527

Andrea Kilströmer
Biologi
Besöksadress: Zoologen/Botanhuset, telefon: 031-786 3174

Jessica Lindskog
Miljövetenskap och biologi
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 3348

Studieadministratörer
Kontakta i första hand studieadministratör via studieadmin@bioenv.gu.se

Josefin Sivertsson
Kurser i biologi, lärar- och receptarieprogrammen. Tentamensadministration på Zoologen. 
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 4849

Charlotte Nordangård
Kurser i miljövetenskap samt doktorandutbildningen. Lokalbokning på Zoologen. 
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 6357

Olga Khitun
Tentamensadministration och schemaläggning i Botanhuset
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 3784

 

Utbildningsansvarig och studierektorer
Mats Andersson, proprefekt, utbildningsansvarig för grundutbildningen
Besöksadress: Botanhuset

Luc Bussière, studierektor biologi samt ordförande programrådet för biologi
Besöksadress: Zoologen

Bethanie Carney Almroth, studierektor miljövetenskap samt ordförande programrådet för miljövetenskap
Besöksadress: Zoologen

Ola Nordqvist, studierektor lärarutbildningen
Besöksadress: Botanhuset

Catharina Olsson, studierektor receptarieutbildningen
Besöksadress: Zoologen

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet utgörs av grundutbildningsansvarig samt studierektorerna med ansvar för biologi-, miljövetenskap-, farmaci- och lärarutbildningarna på institutionen.

 

Studierektor för forskarutbildningen
Angela Wulff
Besöksadress: Botanhuset

Större delen av den administrativa personalen är samlad på Zoologen. Botanhusets kansli är vanligtvis bemannat inom personal tisdag & onsdag samt ekonomi måndag & torsdag.

Administrativ chef
Anna Berggren

Telefon: 031-786 4896, 0766-184896, anna.berggren@bioenv.gu.se

Ekonomi
Jenny Johansson
, ekonom
Telefon: 031-786 3632, jenny.johansson@bioenv.gu.se
Prognos och institutionsbudget. Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Mohamad Nakchbandi, ekonom
Telefon: 031-786 3694, mohamad.nakchbandi@bioenv.gu.se
Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Emmy Larsson, ekonom
Telefon: 031- 786 2546, emmy.larsson@bioenv.gu.se
Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Mirna Sbeity, ekonomiadministratör
Telefon: 031-786 3660, mirna.sbeity@bioenv.gu.se

Personalärenden
Lovisa Stenbäcken
, personalhandläggare
Telefon: 031-786 3480, lovisa.stenbacken@bioenv.gu.se
Handlägger ärenden kring och svarar på frågor om anställningar, rekrytering och rehabiliteringsåtgärder med mera. Även frågor som gäller försäkringar och olika tillstånd för utländska anställda/gäster samt kontakt mot Guest Housing.

Anna Baadsgaard, personalhandläggare
Telefon: 031-786 3085, anna.baadsgaard@bioenv.gu.se

Inköp
Linda Svanberg
, forskningsingenjör (Kristineberg)
Telefon: 031-786 9530, linda.svanberg@bioenv.gu.se
Inköpskoordinator och institutionens kontaktperson i frågor som rör upphandling, inköp samt inköpssystemet.

Botanhuset
Sven Toresson
, intendent (även Campusservice Medicinareberget)
Telefon: 031-786 2507, sven.toresson@gu.se

Zoologen
David Wolfenden
Telefon
: 031-786 3631, david.wolfenden@bioenv.gu.se

Forskningsingenjörer
Anna Ansebo, tjänstledig
Telefon: 031-786 3655, anna.ansebo@bioenv.gu.se

Robert Daun, forskningsingenjör (Botanhuset)
Telefon: 031-786 2654, robert.daun@bioenv.gu.se

Linda Hasselberg Frank, 1:e forskningsingenjör (Zoologen)
Telefon: 031-786 3628, linda.frank@bioenv.gu.se

Annika Lindkvist, forskningsingenjör (Zoologen)
Telefon: 031-786 6633, annika.lindkvist@bioenv.gu.se

Jari Parkkonen, forskningsingenjör (Zoologen)
Telefon: 031-786 3449, j.parkkonen@bioenv.gu.se

Linda Svanberg, forskningsingenjör (Kristineberg)
Telefon: 031-786 9530, linda.svanberg@bioenv.gu.se

Britt Wassmur, forskningsingenjör (Botanhuset/Zoologen)
Telefon: 031-786 2661, britt.wassmur@bioenv.gu.se

Herbariet, Botanhuset
Ewa Batorowicz, herbarietekniker
Telefon: 031-786 2683, ewa.batorowicz@bioenv.gu.se

Claes Gustafsson, museiintendent
Telefon: 031-786 2529, claes.gustafsson@bioenv.gu.se

Djuravdelningen, Zoologen
David Wolfenden,
djurvårdare
djuravdelningen@bioenv.gu.se