Göteborgs universitet

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kontaktinformation

Postadress
Botanhuset
Box 461, 405 30 Göteborg

Kristineberg
Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil

Zoologen
Box 463, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Botanhuset
Carl Skottsbergs gata 22B

Kristineberg 566

Zoologen
Medicinaregatan 18A
Leveransadress
Botanhuset
Carl Skottsbergs gata 22B, 413 19 Göteborg

Kristineberg
Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil

Zoologen
Medicinaregatan 1G, 413 90 Göteborg
(Vid skrymmande gods samt gods på pall skall leveransadressen Medicinaregatan 18 anges)

Prefekt, proprefekt, viceprefekter samt administrativ chef ingår i institutionens ledningsgrupp. Ledningsgruppen möts varannan vecka.

Prefekt
Åsa Arrhenius

031-786 2625, asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Proprefekt
Mats Andersson,
viceprefekt för grundutbildning (utbildningsansvarig)
031-786 3671, mats.andersson@bioenv.gu.se

Viceprefekter
Karin Hårding,
viceprefekt för forskning
031-786 3665, karin.harding@bioenv.gu.se

Kristina "Snuttan" Sundell, viceprefekt för samverkan
031-786 3671, kristina.sundell@bioenv.gu.se

Angela Wulff, viceprefekt
031-786 2628, angela.wulff@bioenv.gu.se

Anna Berggren, administrativ chef
031-786 4896, anna.berggren@bioenv.gu.se

Funderar du på att läsa hos oss och har frågor kring våra kurser och program? Eller är du redan student hos oss och söker information om tentor, intyg eller liknande?

Studievägledare

Kontakta studievägledare i första hand via adresserna nedan:

Peter Gulz
Biologi och molekylärbiologi
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 2524

Karin Karlson
Miljövetenskap och biologi
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2705

Petra Knutson
Biologi och molekylärbiologi
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 4949

Linnéa Wallgren
Miljövetenskap och biologi
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2527

Studieadministratörer

Valentina Grgic
Betygsrapportering i LADOK, kursregistrering samt Canvas
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 2521

Charlotte Nordangård
Tentamensadministration, salsbokning m.m. för kurser som ges på Zoologen
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 6357

Olga Khitun
Tentamensadministration, salsbokning m.m. för kurser som ges i Botanhuset
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 3784

Matilda Hultman
Registering i LADOK för doktorander
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2501

Studierektorer

Mats Andersson, viceprefekt för grundutbildning/utbildningsansvarig
Tf. ordförande Programrådet för biologi och molekylärbiologi
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2688

Tillfälligt vakant, studierektor  biologi

Bethanie Carney Almroth, studierektor miljövetenskap samt ordförande Programrådet för miljövetenskap
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 3673

Angela Wulff, studierektor lärarutbildningen
Besöksadress: Botanhuset, telefon: 031-786 2628

Catharina Olsson, studierektor receptarieutbildningen
Besöksadress: Zoologen, telefon: 031-786 3677

Mats Olsson, studierektor för forskarutbildning
Besöksadress: Zoologen

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet utgörs av viceprefekten för grundutbildning/utbildningsansvarig samt studierektorerna med ansvar för biologi-, miljövetenskap-, farmaci- och lärarutbildningarna på institutionen.

Större delen av den administrativa personalen är samlad på Zoologen. Botanhusets kansli är vanligtvis bemannat inom personal tisdag & onsdag samt ekonomi måndag & torsdag.

Administrativ chef

Anna Berggren
Telefon: 031-786 4896, 0766-184896, anna.berggren@bioenv.gu.se

 

Ekonomi

Jenny Johansson, ekonom
Telefon: 031-786 3632, jenny.johansson@bioenv.gu.se
Prognos och institutionsbudget. Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Mohamad Nakchbandi, ekonom
Telefon: 031-786 3694, mohamad.nakchbandi@bioenv.gu.se
Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Emmy Larsson, ekonom
Telefon: 031- 786 2546, emmy.larsson@bioenv.gu.se
Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Mirna Sbeity, ekonomiadministratör
Telefon: 031-786 3660, mirna.sbeity@bioenv.gu.se

 

Personalärenden

Lovisa Stenbäcken, personalhandläggare
Telefon: 031-786 3480, lovisa.stenbacken@bioenv.gu.se
Handlägger ärenden kring och svarar på frågor om anställningar, rekrytering och rehabiliteringsåtgärder med mera. Även frågor som gäller försäkringar och olika tillstånd för utländska anställda/gäster samt kontakt mot Guest Housing.

Anna Baadsgaard, personalhandläggare
Telefon: 031-786 3085, anna.baadsgaard@bioenv.gu.se

Inköp

Linda Svanberg, forskningsingenjör (Kristineberg)
Telefon: 031-786 9530, linda.svanberg@bioenv.gu.se
Inköpskoordinator och institutionens kontaktperson i frågor som rör upphandling, inköp samt inköpssystemet.

Botanhuset
Sven Toresson
, intendent (även Campusservice Medicinareberget)
Telefon: 031-786 2507, sven.toresson@gu.se

Zoologen
David Wolfenden
Telefon
: 031-786 3631, david.wolfenden@bioenv.gu.se

Forskningsingenjörer
Anna Ansebo, forskningsingenjör (Botanhuset)
Telefon: 031-786 3655, anna.ansebo@bioenv.gu.se

Åsa Arrhenius, 1:e forskningsingenjör (Botanhuset)
Telefon: 031-786 2625, asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Robert Daun, forskningsingenjör (Botanhuset)
Telefon: 031-786 2654, robert.daun@bioenv.gu.se

Linda Hasselberg Frank, 1:e forskningsingenjör (Zoologen)
Telefon: 031-786 3628, linda.frank@bioenv.gu.se

Jari Parkkonen, forskningsingenjör (Zoologen)
Telefon: 031-786 3449, j.parkkonen@bioenv.gu.se

Linda Svanberg, forskningsingenjör (Kristineberg)
Telefon: 031-786 9530, linda.svanberg@bioenv.gu.se

Britt Wassmur, forskningsingenjör (Botanhuset/Zoologen)
Telefon: 031-786 2661, britt.wassmur@bioenv.gu.se

Herbariet, Botanhuset
Ewa Batorowicz, herbarietekniker
Telefon: 031-786 2683, ewa.batorowicz@bioenv.gu.se

Claes Gustafsson, museiintendent
Telefon: 031-786 2529, claes.gustafsson@bioenv.gu.se

Djuravdelningen, Zoologen
David Wolfenden,
djurvårdare
djuravdelningen@bioenv.gu.se