Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
För post till Natrium:
Box 463
405 30 Göteborg

För post till Kristineberg:
Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil
Besöksadress
Besöksadress Natrium:
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg

Entrén till huset finns ungefär i mitten av Medicinarelängan och nås via restaurangen Salt & Syra. Det går också bra att komma in i Natrium via insidan av Medicinarelängan på Medicinaregatan 3 eller 13.
Leveransadress
För leverans till Natrium:
Medicinaregatan 19
413 90 Göteborg
(Behövs en lastkaj är det Medicinaregatan 17)

För leverans till Kristineberg:
Kristineberg 566
451 78 Fiskebäckskil

Prefekt, proprefekt, viceprefekter samt administrativ chef och kommunikatör ingår i institutionens ledningsgrupp. Ledningsgruppen möts varannan vecka.

Prefekt
Åsa Arrhenius

031-786 2625, asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Proprefekt
Mats Andersson,
viceprefekt för grundutbildning (utbildningsansvarig)
031-786 3671, mats.andersson@bioenv.gu.se

Viceprefekter
Mats Olsson,
viceprefekt för forskning
031-786 3971, mats.olsson@bioenv.gu.se

Kristina "Snuttan" Sundell, viceprefekt för samverkan
031-786 3671, kristina.sundell@bioenv.gu.se

Angela Wulff, viceprefekt för forskarutbildning
031-786 2628, angela.wulff@bioenv.gu.se

Anna Berggren, administrativ chef
031-786 4896, anna.berggren@bioenv.gu.se

Erik Salmonson, kommunikatör
031-786 2545 erik.salmonson@bioenv.gu.se 

Funderar du på att läsa hos oss och har frågor kring våra kurser och program? Eller är du redan student hos oss och söker information om tentor, intyg eller liknande?

Studievägledare
Kontakta i första hand studievägledare via adresserna nedan:

Peter Gulz
Biologi, telefon: 031-786 2524

Andrea Kilströmer
Biologi, telefon: 031-786 3174

Karin Karlson
Miljövetenskap, telefon: 031-786 2705

Jessica Lindskog
Miljövetenskap, telefon: 031-786 3348

Linnéa Wallgren
Internationell koordinator, utbytesstudenter, telefon: 031-786 2527

 

Studieadministratörer
Kontakta i första hand studieadministratör via studieadmin@bioenv.gu.se. Har du frågor om tentor, kontakta tentor@bioenv.gu.se

Josefin Sivertsson
Kurser i biologi samt lärar- och receptarieprogrammen. Tentamensadministration. Telefon: 031-786 4849

Charlotte Nordangård
Kurser i miljövetenskap samt doktorandutbildning och schemaläggning. Telefon: 031-786 6357

Olga Khitun
Tentamensadministration och schemaläggning. Telefon: 031-786 3784

 

Utbildningsansvarig och studierektorer
Mats Andersson, proprefekt, utbildningsansvarig för grundutbildningen

Luc Bussière, studierektor biologi samt ordförande programrådet för biologi

Bethanie Carney Almroth, studierektor miljövetenskap samt ordförande programrådet för miljövetenskap

Ola Nordqvist, studierektor lärarutbildningen

Catharina Olsson, studierektor receptarieutbildningen

Utbildningsrådet
Utbildningsrådet utgörs av grundutbildningsansvarig samt studierektorerna med ansvar för biologi-, miljövetenskap-, farmaci- och lärarutbildningarna på institutionen.

 

Studierektor för forskarutbildningen
Angela Wulff

Administrativ chef
Anna Berggren

Telefon: 031-786 4896, 0766-184896, anna.berggren@bioenv.gu.se

Ekonomi
Jenny Johansson
, ekonom
Telefon: 031-786 3632, jenny.johansson@bioenv.gu.se
Prognos och institutionsbudget. Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Niklas Svärd, ekonom
Telefon: 031-786 3694, mohamad.nakchbandi@bioenv.gu.se
Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Emmy Larsson, ekonom
Telefon: 031- 786 2546, emmy.larsson@bioenv.gu.se
Registrering, redovisning och rekvirering av externa medel, projektuppföljning, stöd (kalkyl/budget) vid ansökningar.

Mirna Sbeity, ekonomiadministratör
Telefon: 031-786 3660, mirna.sbeity@bioenv.gu.se

Personalärenden
Lovisa Stenbäcken
, personalhandläggare
Telefon: 031-786 3480, lovisa.stenbacken@bioenv.gu.se
Handlägger ärenden kring och svarar på frågor om anställningar, rekrytering och rehabiliteringsåtgärder med mera. Även frågor som gäller försäkringar och olika tillstånd för utländska anställda/gäster samt kontakt mot Guest Housing.

Anna Baadsgaard, personalhandläggare
Telefon: 031-786 3085, anna.baadsgaard@bioenv.gu.se
Föräldraledig

Linn Johansson, personaladministratör
Telefon: 031-786 3085, linn.johansson.2@bioenv.gu.se

Inköp
Linda Svanberg
, forskningsingenjör (Kristineberg)
Telefon: 031-786 9530, linda.svanberg@bioenv.gu.se
Inköpskoordinator och institutionens kontaktperson i frågor som rör upphandling, inköp samt inköpssystemet.

Sven Toresson, intendent (även Campusservice)
Telefon: 031-786 2507, sven.toresson@gu.se

David Wolfenden
Telefon: 031-786 3631, david.wolfenden@bioenv.gu.se

Forskningsingenjörer
Anna Ansebo, forskningsingenjör
Telefon: 031-786 3655, anna.ansebo@bioenv.gu.se

Robert Daun, forskningsingenjör 
Telefon: 031-786 2654, robert.daun@bioenv.gu.se

Linda Hasselberg Frank, 1:e forskningsingenjör
Telefon: 031-786 3628, linda.frank@bioenv.gu.se

Annika Lindkvist, forskningsingenjör 
Telefon: 031-786 6633, annika.lindkvist@bioenv.gu.se

Jari Parkkonen, forskningsingenjör
Telefon: 031-786 3449, j.parkkonen@bioenv.gu.se

Linda Svanberg, forskningsingenjör 
Telefon: 031-786 9530, linda.svanberg@bioenv.gu.se

Britt Wassmur, forskningsingenjör
Telefon: 031-786 2661, britt.wassmur@bioenv.gu.se

Herbariet
Ewa Batorowicz, herbarietekniker
Telefon: 031-786 2683, ewa.batorowicz@bioenv.gu.se

Claes Gustafsson, museiintendent
Telefon: 031-786 2529, claes.gustafsson@bioenv.gu.se

Djuravdelningen
David Wolfenden,
djurvårdare
djuravdelningen@bioenv.gu.se