Göteborgs universitet
Bild
Fytotronen i Botanhuset
Fytotronen i Botanhuset
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Forskningsresurser på BioEnv

När det gäller gemensamma forskningsresurser vill vi bland annat lyfta våra akvariesystem på Zoologen och Kristineberg samt fytotronen och Herbariet i Botanhuset.

Djuravdelningen på Zoologen

Djuravdelningen på Zoologen är en av få i sitt slag i Sverige där det finns möjlighet att hålla fisk, groddjur, kräldjur och mus/råtta och används av forskargrupper både inom och utanför BioEnv. Forskningen som är beroende av djuravdelningen, spänner över ett brett område och inkluderar terrestra, limniska och marina miljöer.

Anläggningen är på ca 600 kvm och innehåller bland annat:

  • Fyra separata akvariesystem (två söt- och två saltvattensystem) om vardera ca 16 kubikmeter. Dessa är utrustande med grovfilter, UV-sterilisering, proteinskummare och termostaterad vattentemperaturkontroll.
  • Ett mindre vattenlab med ett separat fem kubikmeter stort recirkulerande system med termostatkontrollerad vattentemperatur, grovfilter, UV-filter
  • Ett antal olika vattenlab kopplade till de fyra akvariesystemen
  • Ett termostaterat mindre vattenlab med koppling till både söt- och saltvatten
  • Termostaterat (28 °C) rum för varmvattenlevande arter
  • Termostaterat (5–20 °C) rum för experiment
  • Rum för hållning och experiment med olika arter
  • Specialrum för hållning av reptiler, utrustade med speciallampor för dagsljussimulering
  • Operationsrum/provtagningsrum
Bild
Fisktankar på Zoologen
Foto: C.Olsson

Fytotronen i Botanhuset

I fytotronen som startades 2010 omfattar ca 25 större växtkamrar där man kan odla växter under mycket kontrollerade förhållanden, när det gäller till exempel temperatur (kan även ge minusgrader), fuktighet, dygnsrytm och ljusintensitet. Den används av flera forskargrupper inom spridda ämnen som aerobiologi, ekologi, ekofysiologi, systematisk botanik, marin ekologi, cellbiologi samt molekylärbiologi. De flesta är hemmahörande på Institutionen för biologi och miljövetenskap men fytotronen kan även användas av externa grupper eller företag

Bild
Växter i fytotronen i Botanhuset<br /> Foto: S. Toresson
Foto: S. Toresson

Användare måste ta del av föreskrifter för handhavande av växter och då speciellt genetiskt modifierade växter eftersom de också odlas här (detta gäller även om man själv inte ska odla den typen av växter). Man kan boka plats via ett datoriserat bokningssystem och får tillgång till passerkort efter överenskommelse med de ansvariga.

Utöver forskare med stort behov att odla växter finns möjlighet för tillfälliga försök utförda av forskare med mindre behov av odlingsytor, men med stort behov av att kunna kontrollera sina växtbetingelser. Det finns personal som ansvarar för tekniken och förebygger att det inte uppstår infektioner och insektsspridning.

Kontaktperson:
Henrik Aronsson, henrik.aronsson@bioenv.gu.se
031-786 4802

Herbariet

Här förvaras torkade växter, svampar, alger, etc för jämförande och evolutionära studier. Herbariet har anor från slutet av 1700-talet då de första samlingarna ingick i ett ”Naturalie Cabinett” som tillhörde Kungliga Vetenskaps och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Sedan 2015 är herbariet en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, i Institutionen för biologi och miljövetenskaps lokaler.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Belägen i Fiskebäckskil, och hem för flera av institutionens medarbetare.