Göteborgs universitet
Bild
Fytotronen i Botanhuset
Fytotronen i Botanhuset
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Forskningsresurser på BioEnv

I Natrium finns imponerande, gemensamma forskningsresurser i form av bland annat akvariesystem, fytotron och herbarium.

Djuravdelningen

Djuravdelningen i Natrium är en av få i sitt slag i Sverige och används av forskargrupper både inom och utanför BioEnv. Där finns möjlighet att hålla flera arter av salt- och sötvattensfiskar såväl som groddjur, kräldjur och mus/råtta. Forskningen som är beroende av djuravdelningen, spänner över ett brett område och inkluderar terrestra, limniska och marina miljöer.

Anläggningen är på ca 600 kvm och innehåller bland annat:

  • Fyra separata recirkulerande akvariesystem (två söt- och två saltvattensystem) om vardera ca 12 kubikmeter. Dessa är utrustande med modern utrustning för vattenrening med bland annat förfilter av vatten som kommer från anläggnings olika rum, UV-sterilisering, proteinskummare, olika typer av filter och termostaterad vattentemperaturkontroll. Alla fyra system har en automatisk, kontinuerlig övervakning av ett antal vattenkvalitetsvariabler.
  • Ett antal olika rum för hållning och experiment kopplade till de fyra akvariesystemen.
  • Ett antal termokonstantrum där man kan ställa in rumstemperaturen från +4°C till +30°C.
  • En GMO-avdelning för zebrafiskhållning och experiment.

Fytotronen

I fytotronen som startades 2010 omfattar ca 25 större växtkamrar där man kan odla växter under mycket kontrollerade förhållanden, när det gäller till exempel temperatur (kan även ge minusgrader), fuktighet, dygnsrytm och ljusintensitet. Den används av flera forskargrupper inom spridda ämnen som aerobiologi, ekologi, ekofysiologi, systematisk botanik, marin ekologi, cellbiologi samt molekylärbiologi. De flesta är hemmahörande på Institutionen för biologi och miljövetenskap men fytotronen kan även användas av externa grupper eller företag.

Herbarium GB

Här förvaras torkade växter, svampar, alger, etc för jämförande och evolutionära studier. Herbariet har anor från slutet av 1700-talet då de första samlingarna ingick i ett ”Naturalie Cabinett” som tillhörde Kungliga Vetenskaps och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Sedan 2015 är herbariet en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet, i Institutionen för biologi och miljövetenskaps lokaler.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Belägen i Fiskebäckskil, och hem för flera av institutionens medarbetare.