Bild
Länkstig

Miljö- och hälsoskydd, masterprogram

Program
N2MIH
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12D
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag.

Om utbildningen

Masterutbildningen inleds under det första året med en obligatorisk kurs, Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (ES2408) 60 hp som bland annat innefattar 4 veckors praktik vid en miljömyndighet. Under andra året läser du valfria kurser samt gör ditt examensarbete om minst 30 hp (ES2550). Utbildningen, som totalt omfattar 120 hp, har en ämnesövergripande karaktär och administreras av Institutionen för biologi och miljövetenskap som har lång erfarenhet av miljöutbildningar. Du kommer även att möta lärare från andra institutioner både inom och utanför Göteborgs universitet samt från miljömyndigheter som anlitas för speciella kursmoment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper,miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik).Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap.Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap.Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program.Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap.För alla fem alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samtspråkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för dig som läst miljö- och hälsoskydd är bred och finns inom både den privata och den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn kan det röra sig om konsultverksamhet, forskning och utveckling eller miljöansvar/samordning inom stora eller små företag. Inom både den statliga och kommunala förvaltningen spelar miljö- och hälsoskyddsfrågor en allt större roll både då det gäller planering och kontroll. Masterprogrammet ger dig även kunskaper att utföra avancerade miljöarbeten inom dessa områden och en god bas för en eventuell forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och interaktiva övningar såsom utformning av tjänsteskrivelser och datormodellering.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg, men kan också bedrivas i andra byggnader beroende av kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du har goda möjligheter att delta i ett internationellt utbyte under en termin. Vi har etablerade kontakter och utbytesprogram med flera framstående universitet utomlands.