Video (1:25)
Varför är miljövetenskap viktigt?
Bild
Länkstig

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram

Program
N1MVN
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G12B
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Vill du vara med och lösa dagens och framtidens miljöproblem? Detta program ger dig den möjligheten! Som naturvetare får lära dig att förstå, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter, till plast i havet och övergödning. Som miljövetare får du en aktiv roll i företag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Ett otroligt viktigt framtidsjobb som ger dig möjlighet att samarbeta både inom och utanför Sveriges gränser.

Om utbildningen

Att vara miljövetare handlar om att hitta nya material, bränslen, processer och strukturer. Det handlar också om att samarbeta och att arbeta för förhandlingar över nationsgränser. Det miljövetenskapliga programmet med inriktning naturvetenskap berör såväl forntid, nutid som framtid och överskrider både akademiska och nationella gränser. Du får undersöka miljöproblemens orsaker, förlopp och effekter samt studera och utveckla åtgärder för att förebygga och återställa miljöskador. Programmet är tvärvetenskapligt med ett starkt fäste i naturvetenskap, men med kopplingar till bland annat teknik och samhällsvetenskap. I programmet ingår miljövetenskap, grundläggande naturvetenskap och valfria kurser inom andra ämnesområden.

Utbildningen har nära anknytning till arbetslivet, till exempel inom kursen miljövetenskap i praktiken där du är ute och praktiserar på en arbetsplats. Inom flera andra kurser deltar gästföreläsare från såväl näringslivet som myndigheter.

År 1
Programmet inleds med en grundläggande kurs i miljövetenskap, följt av en kurs som ger dig kunskap om olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem. Dessa båda inledande kurser läser du tillsammans med studenter från det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Grundkurserna i kemi och ekologi som du sedan läser under våren ökar din kunskap om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön och hur miljöproblem påverkar djur och natur.

År 2
Andra året inleds med kurser inom ett profilämne – biologi, geologi eller kemi. Då får du chansen att fördjupa dig inom något av ämnena. Under våren (termin 4) läser du en miljövetenskaplig metodkurs där du bland annat får lära dig hur miljövetenskapliga undersökningar genomförs och en kurs om klimatförändringar, föroreningars omvandling, spridning och effekter på biologiska system.

År 3
Under det tredje året fördjupar dig inom miljövetenskap. Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare. Exempel på kurser som ger dig värdefulla kunskaper inför ditt framtida arbetsliv är Miljökonsekvensanalys, Tillämpad miljörätt och Miljöledningssystem. Slutligen så gör du ditt examensarbete, ett självständigt arbete på minst 15 hp. Under år tre finns det också goda möjligheter till utlandsstudier.

Läs mer om programmet och hör alumner berätta här!

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Miljövetare har i dag en aktiv roll i företag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Många arbetar också som konsulter.

Som miljövetare kan du planera och driva arbetet med samhällets miljö- och hållbarhetsfrågor. Du kan till exempel arbeta med naturresurser, samhällsplanering, naturskydd, mark- och vattenvård, skogs- och jordbruk, avfalls- och kretsloppshantering, livscykelanalyser, miljöledning och miljökonsekvensanalyser. 

Så är det att plugga

Undervisningen

På det miljövetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning varvas lektioner med fältarbete i intressanta miljöer. En stor del av undervisningen bedrivs i projektform, vilket ökar din förmåga att se dina kunskaper ur ett helhetsperspektiv.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg, men kan också bedrivas i andra byggnader beroende på kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du har goda möjligheter att delta i ett internationellt utbyte under en termin. Vi har etablerade kontakter och utbytesprogram med flera framstående universitet utomlands.

Läs mer om studier utomlands