Bild
Länkstig

Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram

Program
N2BIS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Sju nordiska universitet erbjuder tillsammans det nordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik. Programmet ger en bred översikt över levande organismer och deras släktskapsförhållanden. Du kommer att bli bekant med nomenklatoriska regler, utveckla färdigheter i att identifiera arter, kunna producera och analysera molekylärsystematisk information, samt utveckla en förståelse för biodiversitetens roll i ett globalt perspektiv, inklusive naturvårdens etiska och ekonomiska aspekter.

Om utbildningen

Biodiversitet och systematik behandlar mångfalden av organismer som lever på vår planet och de evolutionära släktskapen mellan dem. Långt ifrån alla organismer har upptäckts eller beskrivits, och bland dem som vetenskapen känner till är klassificeringen fortfarande oklar. I det här programmet kommer du att få den systematiska och taxonomiska träning som behövs för att kunna vidta åtgärder mot den pågående globala utarmningen av den biologiska mångfalden.

Ett program – sju universitet
Programmet är utspritt över sju skandinaviska universitet och ger en intellektuellt stimulerande inlärningsmiljö genom att kombinera teoretiska studier med praktiska moment. Du blir antagen vid det universitet där du kommer att genomföra ditt examensarbete, men du deltar också i kurser som ges vid de andra universiteten och deras fältstationer. Programmet betonar fyra huvudkomponenter:

 • vetenskaplig kunskap
 • praktiska färdigheter
 • självständigt tänkande och förmåga att förmedla kunskaper
 • etik och hållbarhet i ett globalt perspektiv

Ett brett utbud av kurser och fältarbeten
Eftersom programmet bedrivs vid sju universitet är de flesta kurserna webb-baserade. Dessa kompletteras med intensiva fält- eller lab-sammankomster där du och dina medstudenter träffar lärarna under en kortare tidsperiod. Ditt hemuniversitet ger dig tillgång kursmaterial, exempelvis för praktiska experiment och ditt examensarbete. Du får möjlighet att följa dina egna intressen och mål genom att välja bland ett brett urval av ämnen från vårt kursutbud. Kurserna uppdateras löpande för att spegla utvecklingen inom alla områden vad gäller biodiversitet och systematisk forskning.

Läs mer på programmets externa webbplats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

University studies of at least three full years, equal to a Bachelor's degree in Science in Biology. All credits in the degree need to be from an accredited university. The applicant's university education must also include a thesis, term paper or equivalent proof of proficiency in academic writing. English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Ett bra sätt för dig att skapa kontakter med tänkbara arbetsgivare är att genomföra praktik under din utbildning. Den kan göras som en valfri fördjupningskurs: Verksamhetsförlagt projekt i biologi. Praktiken skall vara kopplad till biologiutbildningen och vara förlagd vid en arbetsplats där biologer arbetar. Den kan göras under terminstid eller sommaren.

Du hittar mer information på programmets webbplats, nabismaster.org..

Efter studierna

Utexaminerade från programmet får en naturvetenskaplig masterexamen i biologi.

Du kommer att vara väl förberedd för en karriär som exempelvis:

 • naturvårdsförvaltare (offentlig förvaltning eller privat konsult)
 • tjänsteman vid en statlig myndighet (Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald)
 • tjänst vid en icke-statlig organisation (WWF, en naturvårdsorganisation)
 • chef vid en infrastruktur för biodiversitet (GBIF)
 • eller en akademisk karriär (museiföreståndare, forskare vid ett universitet)

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet erbjuder ett brett urval av kurser inom fyra kategorier:

 • biodiversitet – identifikation
 • biodiversitet – klassifikation
 • systematisk teori
 • verktyg och färdigheter

Du skall ha minst en kurs från varje kategori utöver examensarbetet. Mer information finns på programmets externa webbplats, nabismaster.org.

Omfattningen på ditt projektarbete är valfri och kan vara 30, 45 eller 60 hp. Det kan genomföras under flera terminer och varvas med kurser som ger teoretiska och praktiska kunskaper.

Du kommer att antas till programmet vid det universitet där du planerar att genomföra ditt examensarbete. Efter antagningen kommer du att upprätta en individuell studieplan, med bland annat kurserna som kommer att ingå i din examen, tillsammans med en programkoordinator. Varje kurs ges endast vid ett av de medverkande universiteten och du söker till kurserna vid det universitet där kursen ges.

Lokaler

Undervisningen är huvudsakligen webb-baserad, men de praktiska momenten på kurserna vid Göteborgs universitet genomförs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7b), samt i fält.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Många arbeten kräver internationella samarbeten och det är därmed värdefullt för dig att kunna förlägga delar av utbildningen utomlands. Vi erbjuder goda möjligheter till utbytesstudier genom mer än 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen. Det här är ett bra program att välja om du överväger en termin eller två i exempelvis Barcelona, Cardiff, Australien eller Kanada.