Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
På institutionen forskar vi om växter och djur, och hur de samspelar med och påverkas av miljön
Foto: C. Olsson

Vår forskning

Forskningen på institutionen berör allt från cellnivå till populationer och hela ekosystem. Vi studerar växter och djur både på lab och i sina naturliga miljöer – på land, i luften eller i vattnet – i Sverige och runt omkring i världen, från Arktis till Antarktis via tropikerna.

På institutionen jobbar runt 100 forskare och doktorander med frågor som på något vis berör växter och djur, och miljöerna de finns i. De sträcker sig från vad som händer inne i en enskild cell, och hur individer av olika arter är uppbyggda och fungerar till släktskap mellan arter och hur hela populationer samverkar med varandra och sin omgivning.
Forskningen omfattar även frågor om hur faktorer i vår omgivning och inte minst förändringar i miljön påverkar olika levande organismer – här tittar vi på allt från olika kemiska och fysiska faktorer, näringsämnen eller populationstäthet till klimatförändringar och miljögifter.

Aktuellt om forskningen

Seminarier och disputationer

Se under Evenemang på startsidan

Video (5:41)
Rwandan tropical forests in a warming world
Video (1:04)
Möt Erik Sandblom

Huvudforskningsområden

Vår forskning fokuserar på fyra övergripande huvudområden – Evolutionär ekologi & naturvård, Systematik & biodiversitet, Fysiologi & cellbiologi samt Miljövetenskap. Inom varje område finns en mängd projekt och inriktningar.