Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Biologi, Masterprogram

Program
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11099
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du vara med och arbeta med de stora globala utmaningarna som klimatförändringar, förvaltning av våra naturresurser och möjligheter att försörja en växande befolkning med hållbar och näringsriktig mat? Då skall du läsa vår masterutbildning i biologi där de tre starkt forskningsanknutna profilområdena ekofysiologi, evolutionär biologi och naturvårdsbiologi ger dig en ökad kompetens och konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Programmet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom främst ett av profilområdena ekofysiologi, evolutionär biologi eller naturvårdsbiologi. Varje profilområde innehåller rekommenderade kurser men du kan också bredda dina studier genom att välja valfria fördjupningskurser i biologi eller kurser från andra ämnesområden.

Masterutbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.  Examensarbetet genomförs antingen i en forskargrupp eller externt på exempelvis länsstyrelser eller företag med biologisk verksamhet. Examensarbetet kan också vara förlagt till andra universitet i Sverige eller utomlands.

Rekommenderade kurser

Varje profilområde inleds med en eller två introduktionskurser som brett introducerar ämnesområdet och därefter följer en serie rekommenderade kurser. Det andra året rekommenderas ett examensarbete på 60 hp, men möjlighet finns att göra examensarbete på 30 eller 45 hp i kombination med flera kurser.

Ekofysiologi

 • HT period 1: Globala förändringar, problem, analys, åtgärder (ES2613, 7,5 hp) och En introduktion till ekofysiologi (BIO408, 7,5 hp)
 • HT period 2: Marina djur-Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk (BIO484, 15 hp)
 • VT period 1: Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO560, 15 hp)
 • VT period 2: Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506, 15 hp)

Evolutionär biologi

 • HT period 1: Evolutionär ekologi, BIO426)
 • HT period 2: Bevarandebiologi och populationsgenetik (BIO418, 15 hp)
 • VT period 1: Bioinformatik och funktionsgenomik (BIO210, 15 hp) eller Beteendebiologi (BIO209, 15 hp)
 • VT period 2: Evolutionär genomik (BIO442, 15 hp)

Naturvårdsbiologi

 • HT period 1: Naturvård, förvaltning och skötsel (BIO499, 15 hp)
 • HT period 2: Bevarandebiologi och populationsgenetik (BIO418, 15 hp)
 • VT period 1: Tillämpad miljörätt (ES2610, 15 hp)
 • VT period 2: Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer (BIO471, 15 hp) eller Ekologi och fiskevård i rinnande vatten (BIO566, 15 hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) inom biologi, miljövetenskap eller marina vetenskaper, inom vilken det ingår motsvarande minst 60 hp i biologi, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Ett bra sätt för dig att skapa kontakter med tänkbara arbetsgivare som du vill arbeta hos efter utbildningen är att genomföra praktik redan under utbildningen. Denna praktik kan genomföras som en valfri fördjupningskurs: BIO331 Verksamhetsförlagt projekt i biologi. Praktiken ska vara kopplad till biologutbildningen och vara förlagd till en arbetsplats där biologer verkar och kan göras under terminstid eller under sommaren.

Efter studierna

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Exempel på arbetsplatser, utöver universitet och högskolor, där biologer som utbildats vid Göteborgs universitet arbetar är Länsstyrelsen, kommuner, Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Universeum, Astra Zeneca och andra bioteknik-, livsmedelsteknik- och läkemedelsföretag.

Naturvårds- och evolutionsbiologer arbetar till exempel inom företag och myndigheter, eller som egna företagare eller konsulter. De som har en fysiologisk eller cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Många biologer jobbar även med forskning och utbildning vid universitet och högskolor, eller som lärare på grundskola och gymnasier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner och grupparbeten. På enskilda kurser ingår även studiebesök och praktik. Från och med första terminen kan en del av utbildningen bedrivas genom utbytesstudier utomlands

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18 A) i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B) och i Lundberglaboratoriet/Medicinarelängan (Medicinaregatan 3-11). En del av undervisningen sker på våra marina fältstationer Tjärnö utanför Strömstad och Kristineberg utanför Fiskebäckskil.

Studier utomlands

Det är vanligt med arbeten som kräver internationell samverkan så det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands. Inom biologin vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier. Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen. Om du funderar på en termin eller två i tex Barcelona, Cardiff, Australien, eller Kanada så är detta ett bra program att välja.