Bild
padda
Foto: C. Olsson
Länkstig

Orienteringskurser i biologi

Är du nyfiken på hur allt hänger ihop i naturen, men saknar tiden eller de formella förkunskaperna för att läsa en hel utbildning i biologi? Vi har ett brett utbud av distans- och kvällskurser som endast kräver grundläggande behörighet.

Vad är en orienteringskurs?

En orienteringskurs är precis som ordet antyder ett bra sätt att orientera sig inom ett nytt område. Orienteringskurs används vanligtvis som ett samlingsbegrepp för kurser på grundnivå, som inte kräver annat än grundläggande behörighet, och innefattar både kvälls- och sommarkurser liksom kurser som ges på distans.

Undervisningsformerna kan också skilja sig åt, beroende på kursens innehåll och syfte men många baseras på föreläsningar av aktiva forskare inom olika specialområden. Flera av våra orienteringskurser innehåller dessutom fältmoment eller andra typer av exkursioner.

Vårens kurser

Under våren kan du lära dig mer om både fågel och fisk, kanske ingår även något litet om mittemellan.

Lär dig mer om fiskars ekologi

BIO020 Fiskekologi, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till fiskars biologi och deras ekologiska roll i den marina miljön, med tonvikt på svenska marina arter.

Kursen ges på distans men det ingår även ett besök på Kristinebergs marina forskningsstation.

Lär dig mer om fåglar

BIO044 Ornitologi, 7,5 hp

Allt fler blir intresserade av fåglar – på grund av deras skönhet, intressanta beteenden och av många andra skäl. Nu har du chansen att läsa en högskolekurs som enbart fokuserar på fåglar. 

Kursen ges på kvartsfart kvällar under vårterminen men inkluderar normalt även en endagsexkursion förlagd till en helg under senare delen av terminen.

Sommarens kurser

Under sommaren har vi två olika kurser fokuserade på artkunskap och artkännedom. Där kan du lära dig känna igen de vanligaste arterna (växter och/eller djur) i Göteborgstrakten.

Vill du lära dig att känna igen de vanligaste vilda växterna i Göteborgstrakten?

BIO051 Orienteringskurs i botanisk artkännedom, 4 hp

På den här kursen lär du dig se skillnad på en revsmörblomma och en käringtand, och många andra växter som blommar  under försommaren. Du får även pröva på att artbestämma växter med hjälp av bestämningsnycklar.

Undervisningen äger huvudsakligen rum i fält, all schemalagd tid är förlagd till kvällar och helger.

Höstens kurser

Under hösten erbjuder vi ett helt gäng olika kvällskurser, alla med fokus på aktuella och intressanta ämnen.

Vill du lära dig mer om vad som händer i din trädgård?

BIO075 Trädgårdens biologi, 7,5 hp

Den här kursen förbättrar kanske inte dina rosenbuskar eller garanterar saftigare äpplen, men du kommer garanterat att se din trädgård på ett annat sätt. Kursen ger dig kunskaper om de biologiska fenomen som ryms i en helt vanlig trädgård.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Vad händer med den biologiska mångfalden i världen?

BIO022 Biodiversitet i det tjugoförsta århundradet, 7,5 hp

Kursen ges som en föreläsningsserie där ledande experter på biodiversitet ger en översikt över vad vi menar med  biologisk mångfald och beskriver det aktuella läget. Hur hotad är mångfalden? Och varför? Människan spelar en viktig roll, hur vi agerar som art är nu avgörande om vi ska kunna förändra situationen och bevara mångfalden för framtida generationer.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Vill du veta mer om aktuell forskning inom zoologi?

BIO095 Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront?

Kursen ges som en föreläsningsserie där olika forskare presenterar sina områden och aktuella projekt, med fokus på frågor kopplade till globala utmaningar som till exempel hållbara ekosystem och biologisk mångfald, miljöföroreningar, hållbar matproduktion samt effekter av klimatförändringar. Förutom att du får en inblick i de senaste forskningsresultaten kommer vi att diskutera hur man som forskare tar sig an dessa frågor.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Hur kan vi öka förståelsen för havet?

BIO081 Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle, 7,5 hp

Alla aspekter av våra liv berörs av havet. Tyvärr hotas livet i havet av mänsklig aktivitet, och utbildning och kommunikation har därför en nyckelroll för att visa hur viktigt havet är och öka vår förståelse för vilket ansvar vi människor har för hur det mår.

Kursen är en fortbildningskurs som riktar sig huvudsakligen till yrkesaktiva grundskole-och gymnasielärare, lärarstuderande samt naturskolepedagoger, turistguider, dykinstruktörer och liknande.  Under kursen får du bland annat skapa engagerande praktiska aktiviteter relaterade till havet.

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Hur gör djur?

BIO008 Djurens beteende, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på vilda djurs beteenden och vill lära dig mer om hur de har uppstått och vilken funktion de har, både socialt och fysiologiskt. Delar av undervisningen är förlagd vid Universeum och djuren där används då som exempel och studieobjekt.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Vill du förstå biologins grundfrågor, och kunna skilja vetenskap från pseudovetenskap?

BIO014 Biologi för filosofer, 7,5 hp

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på biologi i största allmänhet och utvecklingen inom den moderna biologin i synnerhet. Vi diskuterar biologiska frågor och biologins roll i dagens och morgondagens samhälle. Kursen syftar till att rusta dig för att kunna delta aktivt och insiktsfullt i samtidens diskussioner om biologi, naturvetenskap och etik i anslutning till vetenskapliga landvinningar.

Kursen ges på kvartsfart kvällar under höstterminen.

Hur funkar fiskar?

BIO025 Fiskfysiologi, 7,5 hp

Vill du veta hur fiskar fungerar och är anpassade till ett liv i vatten som kan vara antingen salt eller sött, varmt eller kallt? Det här är en kurs för alla som har ett intresse av fisk och deras fysiologi. Du kommer läsa om bl.a. nervsystemet, sinnesfysiologi, födointag, andning, blodcirkulation samt salt- och vattenbalans hos olika fiskgrupper men med fokus på benfiskar och exempel från svenska fiskar.

Kursen ges på kvartsfart på distans.

Vill du veta mer om vårt biologiska ursprung och biologisk mångfald?

BIO015 Evolutionsbiologi, 7, 5 hp

Kursen ger kunskaper i biologisk evolution på en fördjupad allmänbildande nivå. Du får veta mer om vårt biologiska ursprung och hur den biologiska mångfalden har uppstått och fungerar.

Kursen ges på distans med en obligatorisk helg på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad.

Vad hotar den marina miljön?

BIO027 Förorening av marin miljö, 7,5 hp

Denna kurs är till för dig som vill få en ökad förståelse för de viktigaste och allvarligaste hoten mot den marina miljön.

Kursen ges på distans men innehåller ett obligatoriskt fältmoment vid Kristinebergs marina forskningsstation

Är du lärare?

Här är två kurser speciellt för dig.

Lär dig mer om alger

LBIO09 Alger i klassrummet, 7,5 hp

En kurs om både stora och små alger i våra hav och sjöar men också hur dessa kan studeras och användas i skolundervisningen.

Kursen inleds med en helg vid marin fältstation och sedan följer nätbaserad undervisning på halvfart.

Hur kan vi ta in havet i klassrummet?

LBIO02 Havet i klassrummet, 15 hp

Vi lever på havens planet men i skolan får inte alltid havet och dess ekosystem plats i undervisningen. Det vill vi ändra på! Kursen är främst inriktad mot lärare eller lärarstuderande och fokuserar på hur man genom experimentell undervisning kan studera marina livsmiljöer, marint liv, marin ekologi och marina miljöproblem.

Kursen ges på distans på kvartsfart, med två obligatoriska fältkursmoment sommartid.