Bild
Foto: Åsa Arrhenius
Länkstig

Ecotoxicology, Master Program

Program
N2TOX
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A12E

Kort om programmet

Masterprogrammet i ekotoxikologi kombinerar teoretiska och praktiska moment genom att tvärvetenskapligt ta sig an ekotoxikologiska problem. Efter utbildningen kommer du att kunna identifiera problem relaterade till giftiga kemikalier i miljön, utveckla lämpliga strategiska lösningar samt använda moderna experimentella tekniker.

Om utbildningen

Vårt moderna samhälle använder över 100 000 kemikalier som bekämpningsmedel, läkemedel, kemikalier som kommer i kontakt med mat, tvättmedel och i en rad andra syften. Ungefär 40 nya kemikalier upptäcks varje timme. Å ena sidan så förser alla dessa kemikalier oss med enorma samhälleliga vinster. Å andra sidan så orsakar de omfattande miljöskador och har en enorm påverkan på människors hälsa.

För att kunna styra den samhälleliga utvecklingen mot vårt yttersta mål - en ”giftfri miljö” - är det avgörande att balansera dessa två aspekter och samtidigt hantera politiska och samhälleliga krav.

Med andra ord är samhället i högsta grad beroende av välutbildade ekotoxikologer och kemiska riskbedömare som kan karaktärisera, förstå och förutspå effekterna av giftiga kemikalier på växt- och djurpopulationer, ekologiska samhällen och ekosystem.

Ekotoxikologi är vetenskapen om de strukturer, processer och interaktioner som förklarar hur gifter påverkar ekosystem. Vårt program fokuserar på hur gifter påverkar på allt ifrån molekylär- och cellnivå till hur hela populationer eller samhällen påverkas. Vi introducerar moderna laboratorietekniker (till exempel molekylär ekotoxikologi) och använder de senaste framstegen inom molekylärbiologi och cellfysiologi i syfte att förstå och förutspå effekter på samhällsnivå.

Programmets struktur

Programmet är indelat i tre delar:

  • Introduktion: Grundläggande ekotoxikologi (ES2615) 7,5 hp, Environmental Impact Assessment (ES2419) 7,5 hp.
  • Kärnkurser: Kemiska risker (ES2413) 15 hp, Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning (BIO435) 15 hp, Ekotoxikologi med ekologisk inriktning (BIO430) 15 hp.
  • Individuellt examensarbete: Ett år som medlem i ett forskarteam eller specialiserade kurser i grundläggande eller tillämpad miljövetenskap och ett kortare examensarbete.

Ekotoxikologin har starka kopplingar till biologi, ekologi, toxikologi, biokemi, analytisk kemi och miljökemi, statistik och samhällsvetenskap. Därför är programmet ett samarbete mellan olika ämnesområden inom universitetet. 

Vi fokuserar på akvatisk och marin ekotoxikologi och tillbringar tid vid våra marina fältstationer under de obligatoriska kurserna och, så småningom, under examensarbetet.

Du kommer också att få möjlighet att träffa och diskutera med yrkesverksamma från näringslivet, tillsynsmyndigheter, icke-statliga organisationer och den akademiska världen.

Examensarbetet genomför du vid universitetet (eller annat lärosäte i Sverige eller utomlands), eller i samarbete med en organisation eller myndighet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Bachelor of Science (or equivalent) from a university including at least 90 credits in biology and chemistry (with a minimum of 30 credits in biology and 30 credits in chemistry). The course ES1305, 15 credits (or ES1303, 7.5 credits + ES1304, 7.5 credits) can be counted within the requested 90 credits above. These prerequisites can be waived if an applicant has verifiable equivalent knowledge/skills. English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Från HT2024gäller följande krav:

Kandidatexamen i naturvetenskap innehållande minst 90 hp biologi och kemi varav minst 30 hp ska vara inom biologi och minst 30 hp ska vara inom kemi. Kursen Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (ES1305) kan tillgodoräknas som biologi eller kemi. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Du kommer till exempel att kunna arbeta med ekotoxikologisk bedömning av kemikalier, utveckling av miljövänliga produkter eller bedömning och sanering av förorenade områden. Arbetsgivare kan vara kemikalieindustrin, miljökonsultbolag, tillsynsmyndigheter eller organisationer. Du kan också fortsätta med en forskarutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

De obligatoriska kurserna är interaktiva och omfattar föreläsningar, grupprojekt, övningsuppgifter (däribland förhör, datorövningar, fältarbete och en stor andel laboratoriearbete) och presentationer (skriftliga rapporter, muntliga presentationer, posterproduktioner).

Inom ditt examensarbete deltar du i pågående forskningsverksamhet, däribland din forskargrupps interna och externa samarbeten. Du kan också få möjlighet att delta i workshops och nationella och internationella konferenser tillsammans med din handledare och presenteras för dennas kontaktnätverk.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).

Läs mer om lokaler