Göteborgs universitet

Om oss

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom de flesta delar av biologi och miljövetenskap.

På institutionen arbetar ca 140 personer, varav drygt hälften är forskare och lärare, och övriga relativt jämt fördelade mellan teknisk/administrativ personal och forskarstuderande.