Bild
Foto: Leon Green
Länkstig

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram

Program
N2ACE
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A12F
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem syftar till att öka din förståelse för hur jorden som system fungerar, och hur den påverkas av människan.

Programmet ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap och specialkompetens inom Earth System Science – ett forskningsområde som blir allt viktigare för att klara av framtidens utmaningar för vår miljö och vårt klimat.

Om utbildningen

Klimat och ekosystem är två av de globala hållbarhetsmålen och atmosfären är en väsentlig del inom flera av dem. Vill du lära dig mer om hur de samverkar och samtidigt bli bättre förberedd för att bidra till en hållbar framtid?

Under masterprogrammet får du lära dig hur mänsklig aktivitet kan kopplas till de fysiska och kemiska egenskaperna hos atmosfären, klimatet och ekosystemet. Kunskap som är krävs för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra klimatförändringar, minska luftföroreningar eller förhindra andra typer av förändringar i ekosystemet, både regionalt och globalt. 

Programmet är nära kopplat till FNs globala hållbarhetsmål, och efter examen kommer du att kunna vara med och utveckla lösningar till flera av målen.

Ett brett urval av kurser

Programmet består av fyra obligatoriska kurser. Därefter specialiserar du dig genom att välja bland föreslagna kurser inom profilämnena; atmosfärsvetenskap, klimat eller ekosystem. Du kan välja kurser från ett eller flera av de tre profilämnena.

Programmet ingår i det nordiska nätverket Atmosphere–Biosphere Studies, vilket innebär att du kan välja ytterligare kurser vid andra nordiska universitet. ABS Webs – ABS Pathfinders to Environmental Education (helsinki.fi).

Programmets struktur

Under först året startar programmet med fyra obligatoriska kurser på vardera 7,5 högskolepoäng under första terminen:

 • Globala förändringar - problem, analys, åtgärder (ES2613), 7.5 hp
 • Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv (GVN460), 7,5 hp
 • Atmosfärskemi 1 (KEM171), 7,5 hp
 • Naturbaserade lösningar – potentialer, problem och målkonflikter, 7,5 hp

Under år 1, termin 2 väljer du ett profilämne inom atmosfärsvetenskap, klimat eller ekosystem. Föreslagna kurser inom de respektive profilerna finner du nedan.

Atmosfärsvetenskap:

 • Period 3: Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser (ES2417), 15 hp
 • Period 4: Aerosoler (KEM720), 15 hp

Klimat:

 • Period 3, januari-februari: Klimatförändringshistoria (GVN360), 7,5 hp
 • Period 3, februari-mars: Avancerad klimatdataanalys (GVN370), 7,5 hp
 • Period 4: Jordens system, en fältkurs, 15 hp

Ekosystem:

 • Period 3: Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506), 15 hp
 • Period 4: Växtekologi ur ett klimatperspektiv (BIO503), 15 hp

År 2

Det sista året gör du ditt examensarbete, som omfattar 60 högskolepoäng (alternativt 45 högskolepoäng examensarbete + 15 valbara högskolepoäng). Examensarbetet ger dig värdefull erfarenhet av forskning, oavsett om du gör det inom universitetet eller i samarbete med ett forskningsrelaterat företag. Vi har goda kontakter med flera sådana företag i regionen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen på minst 180 hp inklusive minst 120 hp i naturvetenskap innehållande minst 15 hp grundläggande kemi. Beroende på valt profilämne under vårterminen tillkommer ytterligare behörighetskrav enligt nedan: Profilämne atmosfärsvetenskap: ytterligare 15 hp kemi (totalt minst 30 hp) Profilämne klimat: minst 30 hp geovetenskaper Profilämne ekosystem: minst 30 hp biologi Dessutom krävs engelska 6 eller motsvarande kunskaper. För internationella sökande gäller de krav som beskrivs av Universityadmissions.se under English language requirements.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Du har möjlighet att genomföra en praktik inom vårt samverkansnätverk, Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

Efter studierna

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med olika typer av uppdrag och roller på till exempel myndigheter, forskningsinstitut eller företag. Du kan också jobba som miljökonsult eller tjänsteman på kommunal, regional eller nationell nivå. Möjligheten finns också att fortsätta med doktorandstudier. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Första året består av obligatoriska och valbara kurser, med både teoretiska och praktiska inslag. Andra året gör du ett självständigt arbete. Majoriteten av våra studenter gör ett experimentellt examensarbete och tar sig an en forskningsfråga som är nära knuten till en forskningsgrupp eller forskningsledare. I de flesta fall arbetar studenten som medlem i forskargruppen.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B). men kan också bedrivas i andra byggnader beroende av kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du kan välja att studera utomlands genom våra utbytesavtal med flera framstående universitet i Europa, men också i länder som Sydkorea, Kina, Indien, Jamaica, Kenya och Rwanda.