Bild
Foto: Leon Green
Länkstig

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram

Program
N2ACE
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12E
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem syftar till att öka din förståelse för hur jorden som system fungerar, och hur den påverkas av människan.

Programmet ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap och specialkompetens inom Earth System Science – ett forskningsområde som blir allt viktigare för att klara av framtidens utmaningar för vår miljö och vårt klimat.

Om utbildningen

Klimat och ekosystem är två av de globala hållbarhetsmålen och atmosfären är en väsentlig del inom flera av dem. Vill du lära dig mer om hur de samverkar och samtidigt bli bättre förberedd för att bidra till en hållbar framtid?

Under masterprogrammet får du lära dig hur mänsklig aktivitet kan kopplas till de fysiska och kemiska egenskaperna hos atmosfären, klimatet och ekosystemet. Kunskap som är krävs för att kunna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra klimatförändringar, minska luftföroreningar eller förhindra andra typer av förändringar i ekosystemet, både regionalt och globalt. 

Programmet är nära kopplat till FNs globala hållbarhetsmål, och efter examen kommer du att kunna vara med och utveckla lösningar till flera av målen.

Ett brett urval av kurser

Programmet består av tre obligatoriska kurser. Därutöver har du möjlighet att specialisera dig genom att välja bland ett antal kurser utifrån egna intressen.

Du har möjlighet att välja bland både baskurser och tillämpade kurser inom atmosfär-, klimat-, geo- och ekosystemvetenskap. Grundkurserna ger dig de verktyg du behöver för att förstå och analysera problem som kan kopplas till samspelet mellan atmosfär, klimat och ekosystem. De tillämpade kurserna är direkt relaterade till frågor som rör hur vi kan minska vår mänskliga påverkan, internationella avtal, globala förändringar och energisystem.

Programmets struktur

År 1
Under första året ges två obligatoriska kurser:

 • Climate Change in an Earth System Perspective
 • Biogeochemistry

Utöver det har du möjlighet att välja bland ett antal kurser inom följande områden:

 • Aerosoler
 • Tillämpad klimatologi
 • Atmosfärskemi
 • Energi och miljö
 • Geografiska informationssystem
 • Globala förändringar i ett biologiskt perspektiv
 • Internationella miljöavtal
 • Ocean- och atmosfärscirkulation
 • Paleoklimatologi
 • Fjärranalys

Programmet ingår i det nordiska nätverket Atmosphere–Biosphere Studies, vilket innebär att du kan välja ytterligare kurser vid andra nordiska universitet.

År 2
Det sista året gör du ditt examensarbete, som omfattar 60 högskolepoäng (alternativt 45 högskolepoäng examensarbete + 15 valbara högskolepoäng). Examensarbetet ger dig värdefull erfarenhet av forskning, oavsett om du gör det inom universitetet eller i samarbete med ett forskningsrelaterat företag. Vi har goda kontakter med flera sådana företag i regionen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

A Bachelor's degree in Science (environmental science - natural science, biology, chemistry, earth science, physics) of 180 credits at an accredited University including at least 90 credits in a major subject. These prerequisites can be waived if an applicant has verifiable equivalent knowledge/skills, for example for students with a Bachelor degree in geography - natural science. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Du har möjlighet att genomföra en praktik inom vårt samverkansnätverk, Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

Efter studierna

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med olika typer av uppdrag och roller på till exempel myndigheter, forskningsinstitut eller företag. Du kan också jobba som miljökonsult eller tjänsteman på kommunal, regional eller nationell nivå. Möjligheten finns också att fortsätta med doktorandstudier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Första året består av obligatoriska och valbara kurser, med både teoretiska och praktiska inslag. Andra året gör du ett självständigt arbete. Majoriteten av våra studenter gör ett experimentellt examensarbete och tar sig an en forskningsfråga som är nära knuten till en forskningsgrupp eller forskningsledare. I de flesta fall arbetar studenten som medlem i forskargruppen.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg. men kan också bedrivas i andra byggnader beroende av kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du kan välja att studera utomlands genom våra utbytesavtal med flera framstående universitet i Europa, men också i länder som Sydkorea, Kina, Indien, Jamaica, Kenya och Rwanda.