Bild
Kajsa Boll
Kajsa Boll med familj på Svalbard, där hon tidigare jobbat för att samla in data till klimatforskning inom terrester ekologi.
Foto: Kajsa Boll
Länkstig

Möt alumnen Kajsa Boll

Tre snabba frågor till Kajsa Boll, alumnen som jobbat i fält på Svalbard och nu jobbar med global kemikaliefrågor.

Vill du också studera miljövetenskap?

Du får lära dig att förstå, mäta, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter till plast i havet och övergödning.