Bild
Foto: Leon Green
Länkstig

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram

Program
N2MVN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12G
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Miljövetenskapen berör hoten mot vår gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till hur vi kan minska dem, och hur olika aspekter samspelar. Du förbereds inför att som miljöexpert arbeta mot en hållbar framtid.

Om utbildningen

Vetenskaplig kunskap om miljön är grunden för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och kärnan i dagens avgörande frågor kring klimatförändringar, luft- och havsföroreningar, förlusten av den biologiska mångfalden och fattigdomsminskning.

Samhället är i kritiskt behov av miljövetare som har en stabil grund inom naturvetenskapen, men samtidigt har en god förståelse för den samhälleliga sammanhang som miljöarbetet sker inom.

Miljövetenskap är ett ungt ämnesområde som handlar om människans påverkan på natur, kulturarv och mänsklig hälsa. Masterprogrammet i miljövetenskap behandlar miljöproblem lokalt och globalt, liksom över tid. Programmet är tvärvetenskapligt, med en stark grund i naturvetenskapen, men med betydande inslag av teknologi och samhällsvetenskap.

Hos oss får du studera miljöfrågor ur tre perspektiv:

 • Fördjupa kunskapen om orsaker bakom och egenskaper hos olika typer av antropogena effekter och miljöproblem.
 • Analysera miljöproblem ur många olika perspektiv, såsom tillfälliga trender, allvarlighetsgrad, geografisk omfattning och ekonomiska aspekter.
 • Studera många olika sorters möjligheter att minska vår påverkan, som nya teknologiska lösningar, utformning och implementering av internationella avtal, företagsstrategier och policyskapande.

Programmets struktur och innehåll

Programmet inleds med två obligatoriska kurser:

 • Global Change- Problem, Analysis, Measures
 • Resource Efficiency- Energy, Material Flows, and Ecosystem Services

Därefter kan du, utifrån din bakgrund och eget intresse, välja att specialisera dig. Du kan till exempel läsa någon av följande kurser på avancerad nivå:

 • Atmospheric Chemistry
 • Energy and Environment
 • Plant Ecophysiology in a Global Change Perspective
 • Chemical Risk Assessment

Du kan även välja kurser inom tillämpad miljövetenskap:

 • Environmental Management Systems
 • Environmental Impact Assessment
 • Environmental Economics

Programmet avslutas med en obligatorisk kurs, Miljövetenskapliga metoder – en fördjupning, och ditt examensarbete, vilket kan utföras i nära samarbete med en forskargrupp eller knytas till en statlig eller privat organisation.

Du kan även välja att gå kursen Miljövetenskapliga metoder – en fördjupning under det första året för att kunna ägna ett helt år åt ditt examensarbete eller delta i ett internationellt utbyte under det andra året.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Bachelor of Science (environmental science - natural science, biology, chemistry, earth science, physics), or equivalent from a university including at least 15 credits in Environmental science - natural science. These prerequisites can be waived if an applicant has verifiable equivalent knowledge/skills, for example for students with a Bachelor degree in geography - natural science. English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter examen kommer du att kunna arbeta som miljöexpert inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Beroende på vilka kurser du valt, så ser karriärmöjligheterna lite olika ut. Våra tidigare utexaminerade studenter arbetar idag i hög grad som tjänstemän, konsulter eller chefer inom miljöområdet. Du kan också välja att fortsätta med forskarstudier

En alumnenkät som genomfördes 2018 och omfattade studenter som tagit examen 2012-2017, visade att 85 procent haft lätt att få jobb. I enkäten rapporterade 95 procent att utbildningen var relevant för deras nuvarande arbete och 100 procent var nöjda med sina jobb.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i små klasser med nära lärarkontakt, en hög grad av aktivitet inom kurserna (genom övningsuppgifter, grupprojekt, presentationer och seminarier) och möjligheten till nära kontakt med forskargrupper under ditt examensarbete.

Praktikprojekt är väsentliga inslag i en del kurser, där du får möjlighet att arbeta med företag och myndigheter.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg, men kan också bedrivas i andra byggnader beroende av kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du har goda möjligheter att delta i ett internationellt utbyte under en termin. Vi har etablerade kontakter och utbytesprogram med flera framstående universitet utomlands.