Göteborgs universitet
Länkstig

Hur kan jag hitta ett projekt?

Det finns många sätt att hitta lämpliga projekt och handledare. Vill du få en översiktlig bild av den forskning som pågår på institutionen föreslår vi att du läser mer under respektive forskningsämne.  Där hittar du kortfattade presentationer av övergripande projekt och inriktningar och kontaktuppgifter till möjliga handledare.

Har du redan en idé om vad du vill göra och förslag på tänkbara handledare men vill veta mer om de specifika projek som en enskild forskare eller forskargrupp har?  Under Forskargrupper och projekt har vi samlat länkar till både interna och externa projektsidor. Dessutom finns det samlingssidor för vart och ett av våra fem huvudforskningsområden.

Inför varje läsår brukar det dessutom läggas ut sammanställningar över aktuella projekt  inom både biologi och miljövetenskap Studentportalen.

Behöver du ännu mer inspiration har vi sammanställt listor över tidigare examensarbeten inom respektive kurser.

Länkar till Studentportalen

På Studentportalen hittar du dels programspecifik information inför examensarbetet, dels allmän information som gäller alla våra utbildningar. På den gemensamma sidan finns även listor med projektförslag.

Svårt att välja inriktning och kurs?

För att få påbörja ett examensarbete måste du ha sökt  och blivit antagen till en av våra examenskurser. Ansökan görs vis via antagning.se. Examenskurserna finns med olika inriktning och omfång, på både kandidat- och masternivå.

Vilken inriktning du kan välja på ditt examensarbete hänger till viss del ihop med vilket program du går och vilka fördjupningskurser som du har läst. På programsidorna i Studentportalen finns mer information kring vilka kurser just du kan välja mellan.

Notera att förkunskapskrav och rutiner runt examensarbetet kan variera mellan de olika ämnesområdena så kontakta studievägledningen om du är osäker på vad du ska välja. Varje examenskurs har dessutom en kursledare som ansvarar för kursen och kan hjälpa dig att söka handledare och ett projekt.