Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Är du intresserad av en karriär som forskare inom biologi eller miljövetenskap?

Vad innehåller utbildningen?

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, det vill säga fyra års heltidsstudier, och avslutas med en filosofie doktorsexamen. Själva forskningsarbetet ska motsvara 180 hp medan ett år ägnas åt olika kurser och litteraturstudier. Vanligtvis kommer du även att delta i vår undervisning upp till 20% av heltid, vilket innebär att den faktiska tiden som doktorand förlängs till cirka fem år.

Även om forskarutbildningen är just en utbildning skiljer sig upplägget mycket från våra andra utbildningar. Merparten av tiden ägnas åt praktiska och teoretiska studier inom ett avgränsat forskningsområde. Det ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ämnet men inte minst verktygen att självständigt formulera problem och kritiskt bedöma resultatet

De flesta av våra doktorander ingår i en forskargrupp, och samarbete med andra forskare är en viktig del av utbildningen.

Vad krävs för att bli antagen?

För att bli antagen till forskarutbildning krävs det att du har fördjupat dig inom ett huvudämne och att du har läst minst 240 poäng sammanlagt. Du måste också ha gjort ett examensarbete.

Som doktorand på institutionen är du vanligen antagen som doktorand inom huvudområdet Naturvetenskap (inriktning Biologi eller Miljövetenskap) eller Matematik/naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap.

Se mer om forskningsämnen och inriktningar på fakultetens sidor om forskarutbildning. Här hittar du även allmänna regler och riktlinjer som gäller doktorandstudier.