Göteborgs universitet
Bild
Få redskapen för att klara universitetet bättre
Foto: unsplash

Akademiskt läsande och skrivande

Träna på att uttrycka dig på det sätt som förväntas på universitetet, både i tal och i skrift. Kursen vänder sig särskilt till dig som är ny student, men även du som har pluggat ett tag kan ha god användning av en kurs i akademiskt läsande och skrivande.

Få redskapen för att klara universitetet bättre

När du pluggar på universitetet kommer du att komma i kontakt med många olika sorters texter, både sådana som du läser och sådana som du själv ska skriva. I många utbildningar ingår också muntliga moment av olika slag. I kursen Akademiskt läsande och skrivande får du träna på att uttrycka dig på det sätt som förväntas på universitetet, både i tal och i skrift. 

Kurser i ämnet

Kursen ges i två likvärdiga varianter: en för dig som har svenska som förstaspråk, och en för dig som har svenska som andraspråk där du får extra stöd i att utveckla en akademisk svenska. 

Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett förstaspråksperspektiv 7,5 hp

Akademiskt läsande och skrivande på svenska i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp