Bild
Foto: C. Olsson
Länkstig

Mer om kandidatprogrammet i biologi

Kandidatprogrammet i biologi ger dig en bred biologisk bas med goda möjligheter att profilera dig inom ett mer avgränsat område.

Programmet inleds med obligatoriska grundkurser i biologi under hela första året, vilka ger dig en bra grundförståelse för förutsättningarna för livet på jorden och hur det kan utforskas. Under senare delen av utbildningen har du sedan stor valfrihet att välja fördjupningskurser inom de områden som passar ditt intresse och målsättning med studierna. Våra fördjupningskurser spänner över områdena fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi samt ekologi och naturvård.

Du kan välja om du vill fokusera på antingen växter eller djur, eller läsa kurser som omfattar alla organismer. Det finns också goda möjligheter för dig att fördjupa dig i kurser med marin inriktning.

Läs mer om förkunskapskrav med mera

upplägg kandidatprogrammet i biologi
Översikt av vilka kurser/ämnen du läser år 1-3 på kandidatprogrammet i biologi. Se under respektive år för mer detaljerad beskrivning.

Första året

Under första året läser du ett basblock om fyra kurser som ger dig grundkunskaper inom biologins olika områden.

Höstterminen

Vårterminen

Sommar

Under sommaren kan du välja att läsa ytterligare två kurser. Det går även bra att läsa dem efter år 2.

Utsikt från Kristineberg
Utsikt från Kristineberg
Foto: C. Olsson

Andra året

Under andra året börjar du profilera dig. Du läser också olika stödämnen.

Höstterminen

Under första hälften av hösten läser du din första fördjupningskurs. För närvarande finns följande kurser att välja mellan.

Under andra halvan av höstterminen år två läser du två kurser parallellt.

Vårterminen

Under vårterminen år 2 fokuserar du på ett eller flera stödämnen. Vilket stödämne som du ska välja hänger delvis ihop med vilken inriktning du har tänkt dig i övrigt.

vår i Botaniska
Vår i Botaniska
Foto: C. Olsson

Vilken inriktning ska jag välja?

Evolutionär biologi

Är du intresserad av hur och när egenskaper förändras i naturen? Eller hur samspelet mellan olika organismer i naturen fungerar? Då kan du läsa olika ekologiska kurser till exempel beteendeekologi, där du får lära dig hur anpassning genom naturligt urval kan förklara olika beteenden.

Är du mer intresserad av jordens mångfald och dess uppkomst?  Välj då olika kurser inom systematik där du bland annat får lära dig hur man identifierar djur, svampar och växter med hjälp av molekylära tekniker.

Foto: C. Olsson
Foto: C. Olsson

Fysiologi och cellbiologi

Kurserna med inriktning mot fysiologi och cellbiologi passar både dig som är intresserad av hur studier av celler från bakterier, djur eller växter kan hjälpa oss att förstå hur vi människor fungerar och  om du vill veta hur växter och djur anpassar sig till olika miljöer och vilken förmåga de har att klara de kommande klimatförändringarna.

 

Ekologi och naturvård

Väljer du istället ekologi med inriktning mot naturvård och förvaltning, lär du dig att förmedla och marknadsföra biologisk kunskap samt att samverka med andra sektorer i samhället. Via fältstudier får du kunskap om skötsel och bevarande av olika naturmiljöer.

Foto: C. Olsson

Tredje året

Under tredje året fortsätter du att läsa fördjupningskurser inom biologi. Sista terminen gör du ett 15 eller 30 hp examensarbete.

Höstterminen

Under första halvan av höstterminen kan du i första hand  välja bland nedanstående kurser, alternativt någon av de valbara kurserna som presenteras under år 2. Det kan även finnas fördjupningskurser på avancerad nivå som du kan läsa, om du har rätt förkunskaper.

Under andra halvan av höstterminen kan du välja bland nedanstående kurser. Se även våra fördjupningskurser på avancerad nivå. 

Vårterminen

Under första halvan av vårterminen ges följande fördjupningskurser på grundnivå.

Under andra halvan av vårterminen är det vanligtvis dags att göra sitt examensarbete men du kan även välja att läsa ytterligare fördjupningskurser och skjuta på exjobbet till sommaren eller hösten.

Zoologen, Medicinareberget
Körsbärsträden blommar utanför Zoologen
Foto: C. Olsson

Vad händer efter utbildningen?

"Kikare eller mikroskop är viktiga redskap för en del, medan andra mest använder telefon och dator. En biolog kan ägna sig åt allt som lever."

Hallgerd Eydal är mikrobiologen som bytte Linköping mot Göteborg. 

Varför valde du att läsa biologi på Göteborgs universitet?

– Jag tycker om naturvetenskap och att lära mig hur vår värld fungerar. Biologi var ett ämne som intresserade mig under gymnasietiden och det kändes helt naturligt att jag skulle fortsätta att lära mig mer om ämnet på universitet. Det såg också kul ut att jobba i ett laboratorium. Jag påbörjade min grundutbildning i Linköping och valde att byta till Göteborgs universitet efter två år, för att läsa fördjupnings- eller fortsättningskurser – eftersom att det fanns mycket att välja på här i Göteborg.

Såhär i efterhand, vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen är att egentligen två saker:

  1. Med en bred grundutbildning som den i biologi har jag lärt mig mycket om det som lever i naturen omkring mig - och det var ju därför jag började läsa biologi. Det handlar till exempel om att förstå varför träd är gröna och hur mikroorganismer kan leva i varma källor.
  2. Jag har haft lätt att få jobb. I och för sig har jag flyttat några gånger för att hitta jobb som intresserat mig just då, men det har alltid känts som att jag har en bra utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Jag har fått både se mig om i världen och provat på att arbeta både inom olika sektorer som akademin (som doktorand och postdoktor), med att kvalitetssäkra tillverkning av läkemedel på ett sort företag och med forskning och utveckling inom ett mindre företag.

Utbildningen är bred och möjligheterna många, vad gör du idag?

Under biologutbildningen följde jag mina intressen och fördjupade- och specialiserade mig inom mikrobiologi. Jag tycker att mikroorganismer är helt fantastiska och de påverkar både vårt eget välbefinnande och den värld vi lever. I linje med detta arbetar jag idag med utveckling av nästa generations probiotika och har arbetstiteln ”Manager Manufacturing & Downstream Development” på ett företag som heter MetaboGen. Vi utvecklar produkter med mikroorganismer som förbättrar hälsan och där är jag med och leder tillverkningen och utvecklingen av tillverkningsprocesserna.

Våra lokaler

Våra kurser ges framförallt på plats i Göteborg men hela eller delar av vissa kurser kan också innebära att du är på någon av de marina forskningsstationerna Tjärnö eller Kristineberg. Det kan även förekomma exkursioner med övernattning på andra platser.