Länkstig

Dynamik i naturliga populationer - från individ till ekosystem

Kurs
BIO214
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11204

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen består av en djupgående analys av hur populationer och ekosystem fungerar. Genom teoretiska modeller, experiment och fältstudier får du verktygen för att arbeta med naturliga populationer och ekosystem. Marina ekosystem studeras under två veckor på Kristinebergs marina forskningsstation.

Kursen ger en mycket god bas att stå på, vare sig du vill jobba vidare inom förvaltning med ett ekosystemperspektiv eller fortsätta forska.

Om utbildningen

Inledningsvis behandlas populationsekologi med en eller flera olika arter. Vi använder modeller för att beskriva populationsutvecklingen och faktorer som miljö och utdöenderisk är viktiga moment. Vi berör också rumslig struktur och undersöker hur jakt och fiske påverkar en population.

Under två veckor studerar vi funktion i två marina ekosystem, grunda havsbottnar och den fria vattenmassan. Vi fokuserar på processer och betydelsen av omvärldsfaktorer, inklusive mänsklig påverkan. Fältstudierna är förlagda till Kristinebergs marina forskningsstation.

Den teoretiska delen fortsätter med populationsgenetik där genetisk variation, naturlig selektion och genflöde beskrivs och vilken påverkan de har på populationer. Bevarandegenetik är en aktuell och viktig del och vi ger en orientering om molekylära metoder inom ekologi.

Kursen avslutas med ett antal miniprojekt där metoder från kursen tillämpas under en veckas grupparbete.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända. Vidare krävs en godkänd baskurs inom ämnesområdet evolution eller ekologi. Alternativ 1: Godkända kurser inom det första och andra året på kandidatprogrammet i marin vetenskap, eller motsvarande. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända. Alternativ 2: Godkända kurser inom det första året på kandidatprogrammet i miljövetenskap samt ytterligare en 15 hp baskurs i biologi, eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, dator- och räkneövningar, fältstudier och grupparbeten. Kursen är indelad i 2 delar:

Del 1 är mer teoretiskt inriktad, med föreläsningar och räkneövningar kring populationsekologi och genetik. Denna del motsvarar 10 hp och examineras med skriftlig tentamen.

Del 2 är praktiskt inriktad och består av två delmoment som tillsammans utgör 5 hp:

  • Undersökningar av marina ekosystem i fält, analyser i laboratorium och rapportering på Kristinebergs marina forskningsstation under 2 veckor
  • Projektarbeten i populationsgenetik och populationsekologi med rapportering under 1vecka. Examineras genom egna arbeten och presentationer

Lokaler

Undervisningen sker på Zoologen (Medicinaregatan 18A), men under två veckor är vi på Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil. Kristineberg (www.gu.se/kristineberg) är en av universitetets två fältstationer och en fantastisk miljö för studier av Västerhavet. Här bor ni i 2-4 personers rum och serveras frukost, lunch och middag i stationens restaurang till ett lågt pris. Möjlighet finns att stanna på stationen över helgen mellan fältveckorna. Stationen nås med buss (2 h) från Göteborg.