Länkstig

Biodiversitet och ekologi, baskurs

Kurs
BIO916
Grundnivå
18 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21220
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

Den här kursen utgör den fjärde delen inom ett basblock i Biologi/Molekylärbiologi. Den är indelad i tre delkurser: Biodiversitet och systematik (10 hp), Ekologi (5 hp), samt Biodiversitet och ekologi i fält (3 hp).

Om utbildningen

Den första delkursen behandlar biologisk mångfald och dess evolutionära historia. Den ger insikt i moderna systematiska arbetsmetoder och tankesätt, och breda kunskaper om de viktigaste grupperna inom protister, landväxter, svampar och djur. Dessa tas upp i ett fylogenetiskt perspektiv, och karakteristiska egenskaper presenteras. Även systematikens roll i samhället diskuteras.

Den andra delkursen omfattar ekologiska begrepp och processer. Kursen belyser skillnader mellan olika ekosystem och biom, och den tar även upp interaktioner mellan organismer samt effekterna av miljöföroreningar och klimatförändringar. Även hållbar utveckling och naturvård ingår i kursen.

Den avslutande delkursen bedrivs i fält i några olika västsvenska naturtyper, som studeras utifrån en ekologisk synvinkel samtidigt som vanligt förekommande arter identifieras. Ekologidelen kommer bl.a. att demonstrera indikatorarter och typiska arter, och den omfattar även exempel på provtagningsmetodik och fältanalyser. Under artkännedomsdelen utnyttjas bestämningslitteratur och andra identifieringsverktyg.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Genomgångna baskurser BIO900 Cellbiologi 15 hp, BIO906 Molekylär genetik och evolution och och BIO911 Botanisk och zoologisk fysiologi, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner/fältövningar och grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B). En del av undervisningen sker på våra marina fältstationer Tjärnö utanför Strömstad och Kristineberg utanför Fiskebäckskil.