Bild
Länkstig

Beteendebiologi

Kurs
BIO209
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21214
Ansökan stängd

Kort om kursen

Hur gör djur? Hur gör du? Och varför? Hur hittar en tolvgrams lövsångare från Nyeri till Njutånger? Varför smakar det så gott med omvittnat skadlig föda? Varför är svanar så trogna medan sävsparvens ungar till hälften är oäktingar? Varför blir ensamma individer oftare sjuka? Eller blir sjuka individer oftare ensamma? Eller blir stressade individer både sjuka och ensamma?

Om du tycker att dessa frågor är intressanta att fundera kring och försöka hitta olika svar på så har du hittat rätt kurs.

Om utbildningen

I den här kursen får du kunskaper om, och nyfikenhet på, djurs och människors beteenden, deras mekanismer, och ursprungliga eller nuvarande adaptiva funktion. Beteende-egenskaper utgör naturens mest komplexa arv-miljö interaktioner och många av de mest fascinerande produkterna av evolution genom naturligt urval. Framträdande exempel är social och sexuell kommunikation och organisation, navigation, predation och födosök, samarbete, och inte minst människans natur och kultur.

Kursen integrerar etologi, beteendeekologi och biologisk psykologi, med tonvikt på beteendeekologins evolutionära och ekologiska förklaringar (fylogeni, selektion och adaptation), men även centrala neurobiologiska och genetiska mekanismer, samt tillämpningar inom t ex djurhållning, naturvård och ekotoxikologi.

Genom en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och litteraturprojekt, är kursens genomgående tema att illustrera hur beteenden, oavsett komplexitet (från blinkning till blygsel) eller grad av ärftlighet (från rodnad till religiositet), kan utforskas utifrån samtliga av ’Tinbergens fyra frågor’; Mekanism, Ontogeni, Fylogeni, och Adaptation.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs:

Alternativ 1: Minst 60 av 75 hp från baskurserna BIO900, Cellbiologi 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp, och BIO920 Biodiversitet och systematik, 15 hp, måste vara godkända, eller motsvarande baskurs i biologi.

Alternativ 2: Godkända kurser ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp samt ha läst och vara godkänd på en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp, eller motsvarande minst 60 av 75 hp måste vara godkända.

Alternativ 3: Minst 90 hp från kurserna MAR101-112+NTH001 inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap (totalt 120 hp) måste vara godkända, eller motsvarande baskurs i marin vetenskap.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgörs av föreläsningar, filmvisningar och obligatoriska gruppdiskussioner. Dessutom ingår en enskild litteraturuppgift, vilken redovisas skriftligen och muntligen i mitten av kursen. Sista delen av kursen ägnas åt miniprojekt i mindre grupper, vilket inkluderar hypotesformulering, planering, insamling och analys av beteendedata från människor eller andra djur. Projektet presenteras i posterform. 

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).