Bild
Händer som håller i en petriskål på labb.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Molekylär mikrobiologi

Kurs
BIO277
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11604
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen i Molekylär mikrobiologi ger dig fördjupade kunskaper i och bättre förståelse för mikroorganismers evolution, cellbiologi, genetik och molekylärbiologi.

Specifika ämnesområden som ingår i kursen är:

 • Organisation av bakteriecellen, metabolism och tillväxt
 • Replikation av DNA, variation, evolution och genuttryck
 • Reglering av genuttrycket
 • Cellulär differentiering hos prokaryoter
 • Molekylära mekanismer för olika cellulära processer
 • Jästsvampens, Saccharomyces cerevisiae, molekylära biologi.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna

 • presentera vetenskaplig litteratur inför andra
 • tillämpa dina grundläggande kunskaper inom nya områden
 • kritiskt analysera publicerade resultat
 • analysera experimentella resultat
 • skriva en uppsats i form av en vetenskaplig publikation
 • utföra ett antal standardiserade labbtekniker som till exempel tillväxtkurvor och genetiska analyser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända. Dessutom krävs Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är en fördjupningskurs i biologi på grundnivå och kan ingå i följande program:

 • Kandidatprogram i molekylärbiologi
 • Kandidatprogram i biologi
 • Masterprogram i molekylärbiologi
 • Masterprogram i biologi
 • Masterprogram i genomik och systembiologi.

Du kan också söka kursen som fristående kurs.

Kunskap och färdigheter inom molekylär mikrobiologi är viktiga om du vill arbeta inom mikrobiologisk forskning, utbildning, hälsovård, medicinsk vetenskap, miljöskydd, bioproduktion, läkemedelsindustri och bioprocessindustri.

Så är det att plugga

Undervisningen

När du läser kursen blir du uppmuntrad att aktivt delta i undervisningen och därför ingår endast några få föreläsningar. I aktiviteter och seminarier presenterar och diskuterar du viktiga biologiska frågor utifrån forskningsrapporter, reviews eller andra publikationer. Det experimentella arbetet visar grundläggande principer för mikrobiologi och bakteriell genetik. Du arbetar i mindre grupper och dokumenterar labbmetoder och resultat i labbrapporter.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler