Länkstig

Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser

Kurs
BIO173
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21202

Kort om kursen

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper om försöksplanering och statistiska metoder, med fokus på metoder som används när man ska undersöka betydelsen av flera variabler. Under kursen varvas teori med praktiska övningar.

Om utbildningen

Kursen utgör en fortsättning på kursen BIO172 ”Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser” och belyser främst flerfaktorsanalyser, dvs metoder som undersöker betydelsen av flera variabler eller faktorer. Kursenomfattar variansanalys (ANOVA). korrelation, enkel och multipel linjär regression, logistisk regression samt kovariansanalys (ANCOVA).

Vidare får du en teoretisk och praktisk introduktion till hur statistik används inom modern biologisk och annan naturvetenskaplig forskning. Särskild vikt läggs på utformning och planering av experiment.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs BIO172, Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser, 7.5 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, dator- och räkneövningar samt litteraturuppgifter.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).