Länkstig

Molekylär genetik och evolution, baskurs

Kurs
BIO906
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11608
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen i Molekylär genetik och evolution består av två delkurser:

  • Molekylär genetik (10 högskolepoäng)
  • Grundläggande molekylär evolution på helgenomsnivå (5 högskolepoäng).

Molekylär genetik ger dig kunskap om gener och deras roll i ärftlighet. Du lär dig om de molekylära mekanismerna som ligger bakom lagring, avkodning och överföring av den genetiska informationen. Du lär dig även om geners och genoms uppbyggnad och reglering, samt hur genetiska förändringar kan påverka utvecklingsbiologi och sjukdomsuppkomst.

Grundläggande molekylär evolution på helgenomsnivå ger dig kunskap om evolutionära processer och deras konsekvenser, inklusive artbildning. Den här delen i kursen belyser hur naturligt urval och genetisk drift, i samverkan med ekologiska faktorer, påverkar dynamik, genetisk sammansättning och variation, livshistoria och beteenden i naturliga populationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs BIO900, Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Molekylär genetik och evolution är en baskurs som ingår i följande program:

  • Kandidatprogram i biologi 
  • Kandidatprogram i i molekylärbiologi.

Du kan även ta kursen som fristående kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, räkne- och datorövningar samt grupparbeten med efterföljande diskussion. Under kursens gång får du även kunskap i litteratursökning och etik.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler