Länkstig

Cellbiologi, baskurs

Kurs
BIO900
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11600

Om utbildningen

I baskursen Cellbiologi lär du dig mer om cellen, livets grundläggande enhet.

Kursen består av två delkurser:

  • Cellmetabolism, där du lär dig hur cellen omsätter och utnyttjar energi i energimetabolism och fotosyntes.
  • Cellstruktur, där du lär dig hur cellen bygger upp och organiserar sig samt hur den samarbetar och kommunicerar med andra celler. I den här delen ingår även grunderna i mikrobiologi, bland annat hur encelliga organismer ökar och minskar i antal.

Under kursen lär du dig också hur du studerar effektivt och framgångsrikt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Cellbiologi, baskurs ingår i följande program:

  • Kandidatprogram i molekylärbiologi
  • Kandidatprogram i biologi
  • Kandidatprogram i miljövetenskap
  • Ämneslärarprogrammet i biologi.

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Cellen är livets grundläggande byggsten. Kunskap om cellbiologi är därför central för dig som vill arbeta med forskning, undervisning, kommunikation, tillverkning, reglering, övervakning eller försäljning inom biologi och medicin. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av

  • föreläsningar, där du lär dig det viktigaste inom cellbiologi och cellstruktur. För att få en djupare förståelse behöver du läsa kursböckerna och studera föreläsarnas presentationer på egen hand.
  • gruppövningar, där du lär dig att lösa vanliga problem inom cellbiologi
  • praktiska laborationer, där du lär dig grunderna i cellbiologisk laborationsteknik som exempelvis pipettering, sterilisering, cellodling och mikroskopering. Du mäter även fotosyntes.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler