Länkstig

Immunologi

Kurs
BIO235
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11601
Ansökan stängd

Om utbildningen

Immunologi är läran om immunsystemet och hur det försvarar kroppen mot patogener, det vill säga bakterier, virus, svampar och parasiter. Immunförsvaret måste också kunna avdöda förändrad vävnad som annars kan utvecklas till tumörer. Samtidigt är en effektiv reglering av immunsystemet avgörande för att inte orsaka för stor skada av icke-infekterad/oförändrad frisk vävnad.

Kursen Immunologi är en fördjupningskurs i biologi på grundnivå där du lär dig mer om immunsystemets utveckling, utbildning och aktivering för att effektivt kunna bekämpa patogener. Kunskaperna som du får i den här kursen ligger till grund för vidare studier inom ämnet, som till exempel kursen i Immunologi och sjukdomspatogenes (BIO467).

Under det senaste decenniet har ett flertal banbrytande nya behandlingar och diagnostiska metoder kommit till. Många av dem är baserade på omreglering av immunceller och blockering av faktorer som dessa producerar. Goda kunskaper inom immunologi är efterfrågade och är meriterande för arbete inom läkemedelsindustrin samt inom många delar av sjukvården.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända. Dessutom krävs Engelska B och genomgången Kemi, 30 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i molekylärbiologi
  • Kandidatprogram i biologi
  • Masterprogram i molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi
  • Masterprogram i genomik och systembiologi.

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är uppdelad i block om ungefär en vecka. Varje block har ett övergripande tema med uppsatta lärandemål som du uppnår med hjälp av avsatt instuderingstid, följt av övergripande föreläsningar.

Du avslutar blocken med två halvdagars gruppbaserade moment där du besvarar korta svarsfrågor, skriftliga frågor och diskussionsfrågor genom ”team based learning”.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler