Navigate to video: Kursen innehåller, roliga praktiska moment.
Video (4:11)
Kursen innehåller, roliga praktiska moment.
Bild
Länkstig

Växtfysiologi i en föränderlig miljö

Kurs
BIO350
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21220
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om hur växter och alger anpassar sig fysiologiskt till förändrade livsbetingelser i olika miljöer, både på land och i hav och andra vattendrag).

Under kursen ges exempel på både normalt förekommande variationer i miljön och sådana som är orsakade av människan, till exempel klimatförändringar.

Om utbildningen

Kursen behandlar fysiologin hos terrestra och akvatiska växter samt deras nära släktingar cyanobakterier och alger från cellulär nivå till organismnivå. Fokus ligger på hur miljön påverkar grundläggande fysiologiska processer såsom fotosyntes, näringsupptag och metabolism, reproduktion, åldrande och programmerad celldöd.

I kursen ingår också hur växter svarar på olika former av abiotisk stress (näringsbegränsning, salthalt, kyla, värme, överskott ljus, hög CO2), och hur de anpassar sig till den ändrade miljön. Detta illustreras även genom laborationerna där du bland annat undersöker hur växter och alger och svarar på olika stressfaktorer.

Lärare är aktiva forskare från växtmolekylär och cellbiologi, ekofysiologi och marin ekologi vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Kursen är öppen för såväl kandidat- som master- och utbytesstudenter i biologi, molekylärbiologi, naturvårdsbiologi, miljö- och marinvetenskap. Kursen gavs första gången våren 2015 och har sedan dess fått utmärkta utvärderingar.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp ska vara godkända. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, , BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, eller BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp. Minst 60 av 75 hp ska vara godkända. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är mycket interaktiv. Förutom föreläsningar, gruppdiskussioner och laborationer, ingår ett individuellt litteraturprojekt på ett relevant ämne valt av dig själv under handledning av en av kursens lärare som du ska presentera för dina studiekamrater. Vid gruppdiskussioner och laborationer samt projektpresentationer råder obligatorisk närvaro (enligt schema).

Det finns ingen specifik bok som du kommer att använda under den här kursen. Det nödvändiga materialet kommer att göras tillgängligt av läraren via CANVAS. Forskningsartiklar används som underlag för föreläsningar. Studenterna kommer också att läsa ytterligare artiklar som förberedelse för gruppdiskussioner och individuella projekt.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7b).