Video (4:11)
Kursen innehåller, roliga praktiska moment.
Bild
Länkstig

Växtfysiologi i en föränderlig miljö

Kurs
BIO350
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21220

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om hur växter, cyanobakterier och alger anpassar sig fysiologiskt till förändrade livsbetingelser i olika miljöer, både på land och i hav och andra vattendrag).

Under kursen ges exempel på både normalt förekommande variationer i miljön och sådana som är orsakade av människan, till exempel klimatförändringar.

Om utbildningen

Kursen behandlar fysiologin hos terrestra och akvatiska växter samt deras nära släktingar cyanobakterier och alger från cellulär nivå till organismnivå. Fokus ligger på hur miljön påverkar grundläggande fysiologiska processer såsom fotosyntes, näringsupptag och metabolism, reproduktion, åldrande och programmerad celldöd.

I kursen ingår också hur växter svarar på olika former av stress, både biotisk (till exempel patogener och betning) och abiotisk (näringsbegränsning, salthalt, kyla, värme, överskott ljus, hög CO2), och hur de anpassar sig till den ändrade miljön. Detta illustreras även genom laborationerna där du bland annat undersöker hur växter, alger och cyanobakterier svarar på olika stressfaktorer.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp ska vara godkända. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, , BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, eller BIO920, Biodiversitet och systematik, 15 hp. Minst 60 av 75 hp ska vara godkända. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är mycket interaktiv. Förutom föreläsningar och laborationer ingår att du presenterar utvalda relevanta forskningsartiklar. Det ingår också ett projektarbete / studier på ett relevant ämne valt av dig själv som du ska presentera för dina studiekamrater. Vid gruppdiskussioner och laborationer samt redovisningstillfällen råder obligatorisk närvaro (enligt schema).

Lokaler

Undervisningen bedrivs i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).