Bild
Länkstig

Botanisk och zoologisk fysiologi, baskurs

Kurs
BIO911
Grundnivå
12 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21219
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

I kursen studerar du hur växter och djur fungerar från molekylär och cellulär nivå till vävnad/organ och hela organismen i samspel med omgivningen.

Om utbildningen

Du lär dig grundläggande anatomi och fysiologi för att förstå mekanismerna för bl a reproduktion, vatten och mineral-/näringsupptag och exkretion, transportsystem, hormonell och nervös signalering, sinnenas funktion, muskel-, respirations- och cirkulationsfysiologi och hur de svarar på olika stressfaktorer.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Genomgångna baskurser BIO900 Cellbiologi, 15 hp och BIO906 Molekylär genetik och evolution 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer och grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).