Länkstig

Naturvård i vattenmiljöer

Kurs
BIO283
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11220
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om de problem som kan uppstå i akvatiska miljöer som en följd av människlig påverkan och hur vi kan motverka dem. På kursen ges exempel orsakade av fysiska ingrepp, försurning, övergödning, miljögifter, klimatförändringar och spridning av främmande arter. Du får även praktisk övning i relevanta provtagningsmetoder.

Om utbildningen

Kursen ger dig en ökad kunskap om problem i akvatiska miljöer som orsakas av människan, genom till exempel fysiska ingrepp, försurning, övergödning, miljögifter, klimatförändringar och spridning av främmande arter. Du får också lära dig mer om olika åtgärder och verktyg för att motverka problemen, såsom kalkning, retentionsberäkningar och restaurering.

Under kursen ingår två praktiskt inriktade fältmoment där du instrueras och övas i de provtagningsmetoder som används vid miljöövervakning av både hav och sjö.

Kursen behandlar huvudsakligen följande moment:

  • Metoder för att statusklassa och beskriva våra hav och sjöar
  • Aktuella problemställningar inom akvatisk naturvård och bevarandebiologi, tex områdesskydd, fiskeriförvaltning och rödlistning
  • Kartläggning av olika miljöproblem samt vilka effekter de skapar
  • Vård och skötsel av akvatiska resurser ur ett biologiskt perspektiv
  • Politiska styrmedel för naturvård; Lagstiftning, konventioner och direktiv

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i Natrium (Medicinaregatan 7B) och vissa moment på fältstation, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).