Länkstig

Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser

Kurs
BIO172
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11242
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om försöksplanering och statistiska metoder, med fokus på metoder som används när man ska undersöka betydelsen av enskilda variabler. Under kursen varvas teori med praktiska övningar.

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med naturvetenskapliga exempel som grund. Kursen behandlar främst enfaktorsanalyser, dvs metoder som undersöker betydelsen av enskilda variabler eller faktorer. Innehållet omfattar bland annat hypotesprövning, sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, beskrivande statistik, test av medelvärden, analys av kategoriska data och icke-parametriska test.

Kursen motsvarar och kan ersätta den fakultetsgemensamma kursen MSG830 Statistisk analys och experimentplanering, vilken är en av de obligatoriska kurserna för en kandidatexamen vid Naturvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, dator- och räkneövningar.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).