Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Biostatistik och experimentdesign, enfaktorsanalyser

Kurs
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11009
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om försöksplanering och statistiska metoder, med fokus på metoder som används när man ska undersöka betydelsen av enskilda variabler. Under kursen varvas teori med praktiska övningar.

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med naturvetenskapliga exempel som grund. Kursen behandlar främst enfaktorsanalyser, dvs metoder som undersöker betydelsen av enskilda variabler eller faktorer. Innehållet omfattar bland annat hypotesprövning, sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, beskrivande statistik, test av medelvärden, analys av kategoriska data och icke-parametriska test.

Kursen motsvarar och kan ersätta den fakultetsgemensamma kursen MSG830 Statistisk analys och experimentplanering, vilken är en av de obligatoriska kurserna för en kandidatexamen vid Naturvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna baskurser om 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, dator- och räkneövningar.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A).