Länkstig

Bioinformatik och funktionsgenomik

Kurs
BIO210
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21612
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Bioinformatik och funktionsgenomik ger dig kunskap om modern vetenskaplig metodik och hur du kan använda informationen för att generera ny kunskap inom biologi, sjukdomsförståelse samt ekologi.

Bioinformatik och funktionsgenomik är områden inom biologi som hanterar den explosion av data som nya storskaliga metoder för att mäta livets molekyler skapar. Den totala DNA-sekvensinformationen för ett stort antal organismers arvsmassa är idag känd och det är en fortsatt exponentiell tillväxt av DNA/RNA/protein-sekvens. De flesta av dessa sekvenserade organismer är bakterier, men även en- och flercelliga eukaryota organismer finns representerade, däribland människan. Den nya informationsmängden har inneburit stora förändringar i vetenskapligt tänkande. Bland annat visar det sig att funktionen för många av de nu identifierade generna är okänd.

Kursen belyser den här nya utmaningen i ett tvärvetenskapligt perspektiv med tonvikt på experimentell metodik. Många av momenten i kursen integrerar bioinformatisk analys av sekvenser med experimentella funktionsgenomiska data som inbegriper alla transcript, proteiner och metaboliter i celler.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända. Alternativt; Godkända kurser inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända. Utöver ovanstående två förkunskapskrav krävs också Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är en fördjupningskurs i biologi på grundläggande nivå. Den kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i molekylärbiologi
  • Kandidatprogram i biologi
  • Masterprogram i molekylärbiologi
  • Masterprogram i biologi
  • Masterprogram i genomik och systembiologi.

Du kan även söka kursen som fristående kurs.

Kursen ger dig en bra bakgrund för vidare masterstudier, främst inom programmet i genomik och systembiologi. Kursen är också av stort värde för andra inriktningar.

Kursen är värdefull för dig som vill fortsätta med en forskarkarriär eller jobba inom läkemedelsindustrin. Den passar även om du vill jobba inom myndigheter med framtida utmaningar som inkluderar nya typer av data för monitorering och riskanalys.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar och arbeten i mindre grupper. Flera av uppgifterna under kursen är problembaserade. Du redovisar dem i skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Det ger dig som student djupare kunskaper och du blir bättre på att analysera och tänka vetenskapligt kring hur ny kunskap genereras och hur den presenteras på bästa sätt.

Under din utbildning har du nära kontakt med engagerade lärare som forskar inom fältet och även lärare med internationell anknytning.

Kursen är inriktad mot datorbaserade studier. Du får goda färdigheter i olika relevanta dataprogram och internationella databaser, både för sekvensanalys och andra typer av genom-vid data.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler