Länkstig

Cell- och utvecklingsbiologi

Kurs
BIO213
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11600
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Cell- och utvecklingsbiologi ger dig fördjupade kunskaper i utvecklingsbiologi från cellulär nivå till bildandet av en komplett organism. Kursen fokuserar på de molekylära och cellulära utvecklingsmekanismer som olika modellorganismer (nematoder, bananflugor, möss och Arabidopsis) använder.

Flera praktiska laborationer kan ingå i kursen:

  • En laboration där du studerar växtcellsdifferentiering och växthormonernas roll
  • En laboration där du studerar olika C.elegans-utvecklingsmutanter
  • En cellodlingslaboration.

Studentpresentationer av aktuella vetenskapliga artiklar utgör ett viktigt element i kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Godkända baskurser i ämnesområdena cellbiologi samt molekylär genetik och evolution omfattande 30 hp. Genomgångna baskurser  i botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik omfattande 30 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är en fördjupningskurs i biologi på grundnivå. Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i molekylärbiologi 
  • Kandidatprogram i biologi
  • Mastersprogram i molekylärbiologi
  • Mastersprogram i biologi
  • Mastersprogram i genomik och systembiologi.

Du kan också söka kursen som fristående kurs.

Kunskaper i cellbiologi och utvecklingsbiologi är grundläggande och centrala om du vill arbeta med forskning, läkemedelsutveckling eller undervisning i biologi. Tidigare studenter jobbar idag till stor del med forskning vid universitet, inom sjukvården eller i privata bioteknik- och läkemedelsföretag.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler