Länkstig

Humanfysiologi

Kurs
BIO232
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11207
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vill du lära dig er om hur människokroppen fungerar? På den här kursen får du fördjupad kunskap i hur olika organsystem styrs och samverkar med varandra, samt en inblick i vad som kan ligga bakom olika sjukdomstillstånd. Du får även viss praktisk laborativ kunskap.

Om utbildningen

Genom föreläsningar, laborationer och grupparbeten lär du dig om de olika organsystemens uppbyggnad och funktion samt samspelet dem emellan;. Områden som gås igenom omfattar centrala, autonoma och perifera nervsystemet, sinnesorganen, muskelsystemen, hjärtat och blodcirkulationen, kroppens hormonella reglersystem, magtarmkanalen, njurarna, andningsorganen samt arbetsfysiologi. Djurexperimentell metodik ingår i kursen.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp samt BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp samt BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp eller motsvarande. Alternativ 3: 90 hp godkänt av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap, kandidatprogram, Göteborgs universitet eller motsvarande. Alternativ 4: Sammanlagt 37.5 godkända högskolepoäng (hp) från kurserna LGBI10, Biologi 1 för gymnasielärare, 15hp, LGBI20, Biologi 2 för gymnasielärare, 15hp och LGBI30, Biologi 3 för gymnasielärare, 15hp samt godkänd LG20BI (VFU2) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer och grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A).