Bild
Flygbild över Medicinareberget
Foto: Akademiska Hus
Länkstig