Bild
Länkstig

Marin biodiversitet

Kurs
BIO267
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Strömstad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21503
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Lär känna havets organismer i dess rätt element! På kursen lär du dig känna igen havets djur och alger, mikroskopiska såväl som makroskopiska. Du får även lära dig att placera dem i rätt livsmiljö, t.ex. i vattenmassan, på hårda bottnar eller nedgrävda i bottensediment. Under de praktiska bestämningsövningarna använder du dig också av olika floror och faunor.

Om utbildningen

Kursen ger kunskap om insamling och identifikation av marina djur och växter och om de biotoper de lever i. Kursen ger en introduktion till de vanliga arterna i svenska vatten, samt till bestämningslitteratur och nomenklatur för de olika organismgrupperna och är indelad i fem delkurser som täcker marina bentiska evertebrater (7.5 hp), zooplankton (2 hp), makroalger (2 hp), mikroalger (2 hp) och fisk (1.5 hp). Det är en tillämpad kurs med mycket fält- och laboratoriearbete. Grundläggande taxonomisk teori kommer också att presenteras (fylogeni och nomenklatur).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

1) Godkända baskurser BIO900, Cellbiologi 15 högskolepoäng (hp), BIO905, Molekylär genetik, 15hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15hp, och BIO920 Biodiversitet och systematik. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. 2) Godkända kurser (MAR101-112 + NTH001) inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända. 3) Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner och fältstudier. Aktiv närvaro på laborationer, exkursioner och fältmoment är obligatoriskt.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Kursen är förlagd till Tjärnö marina laboratorium (https://www.gu.se/tjarno). Kursen medför en extra matkostnad under vistelse på forskningsstationen

Läs mer om lokaler