Länkstig

Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap

Kurs
NTH001
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11000

Om utbildningen

Kursen ger en grundläggande introduktion i vetenskapsteori, med fokus på naturvetenskaplig kunskapsbildning. Du får ta del av och diskutera såväl historiska, filosofiska och sociologiska som etiska och politiska perspektiv på naturvetenskapen.

Den inleds med en historisk överblick där vi diskuterar flera olika sätt att nå vetenskaplig kunskap. Bland annat så behandlas de vetenskapsfilosofiska teorier om historiskt används för att försöka definiera vad som skiljer vetenskap från icke-vetenskap. Några sådana exempel är positivismen samt Poppers och Kuhns vetenskapsteorier.

Nästa del i kursen behandlar ämnen som molekylärbiologi, genetik och biomedicin, och dess roll i såväl forskningslandskapet som i samhällsdebatten. Vilken betydelse har institutionella faktorer, finansiella förhållanden och genusaspekter för biologisk kunskap?

Kursen behandlar också forskningsetikens historia, olika definitioner av god forskningssed samt exempel på etiskt problematisk forskning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 30 hp inom något naturvetenskapligt ämnesområde.

Urval

Platsgaranti