Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Evolutionär biologi

Kurs
BIO217
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11205

Kort om kursen

På den här kursen får du lära dig evolutionens grunder och de processer som påverkar arter och populationer i kortare och längre perspektiv. Du får även kunskap om metoder för att kartlägga evolutionära mönster.

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskap om evolutionära mönster och processer med exempel från olika nivåer av biologisk organisation (molekyler, organismer, populationer, arter och högre taxa). Undervisningen ger exempel på evolution inom många olika livsformer såsom bakterier, arkéer, "protister", svampar, växter och djur, och inom olika typer av habitat (akvatiska och terrestra, naturliga och antropogena).

Utvecklingen av livets träd genom olika geologiska tidsåldrar, och de metoder som används för att spåra denna utveckling är en central del av kursen. En annan viktig del är förståelsen för de evolutionära processer som påverkar arter och populationer över korta tidsintervall (generationer), och de metoder som används för att studera sådana förlopp.

I kursen beskrivs också konsekvenser av biologisk evolution i det moderna mänskliga samhället, såsom utveckling av bakterieresistens, förmågan till anpassning av arter under miljöförändringar, samt genetiska effekter av avel och växtförädling. Kursen innehåller moment om betydelsen av evolution för människan i samhället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs:

Godkända baskurser BIO900, Cellbiologi 15 högskolepoäng (hp), BIO905, Molekylär genetik, 15hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15hp, och BIO920 Biodiversitet och systematik. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända, eller motsvarande

alternativt Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända, eller motsvarande

alternativt, Godkända kurser MAR101-112 inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap. Minst 90 av 120 hp måste vara godkända, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner/fältstudier och grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs framför allt på Zoologen (Medicinaregatan 18A) samt med en fältvecka på Tjärnö.