Bild
<None>
Foto: Shutterstock
Länkstig

Grundläggande kemi 1

Kurs
KEM011
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21602

Om utbildningen

Kursen Grundläggande kemi 1 knyter an till dina gymnasiekunskaper inom stökiometri och jämviktslära, och bygger vidare med fördjupning inom termodynamik, atom- och bindningslära, kemisk kinetik och allmän oorganisk kemi. Kursen ger dig också träning i grundläggande laborativa färdigheter, där kunskap och utvecklat förhållningssätt till kemiska hälsorisker är en central del.

Kursen är uppdelad i två teoriblock och ett laborativt block. Samtliga tre moduler löper parallellt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter kursen är det vanligt att läsa Grundläggande kemi 2 som fokuserar på ämnesområdena organisk kemi och biokemi. Grundläggande kemi 1 och 2 täcker in de grundläggande kemikunskaper som är viktiga för fortsatta universitetsstudier inom flera program, till exempel Kandidatprogrammet i kemi och Apotekarprogrammet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, räkneövningar, laborationer, seminarier samt eget arbete. Du måste klara ett säkerhetsprov under första kursveckan för att kunna delta i de laborativa momenten. Under kursens gång lämnar du regelbundet in labbrapporter och inlämningsuppgifter. Du får också möjlighet att skriva kortare delprov som uppföljning på din inlärning. Du avslutar kursen med en skriftlig tentamen.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler