Länkstig

Biologi: Examensarbete - kandidatexamen

Kurs
BIO602
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21200
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21201

Kort om kursen

Examensarbetet utgör slutet på kandidatprogrammen i biologi. Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom något av biologins forskningsområden. Arbetet är vanligtvis praktisk inriktat men omfattar även teoretiska moment där du på egen hand förväntas läsa in dig på området, samt under handledning analysera och presentera dina resultat.

Om utbildningen

Under examensarbetet får du kombinera kunskaper som du har inhämtat under andra kurser på utbildningen, och det bör därför ligga på termin 6. Du väljer själv vilken inriktning inom biologin som du vill fördjupa dig i, främst utifrån de projekt som erbjuds på institutionerna för biologi och miljövetenskap respektive marina vetenskaper. Mer allmän information om aktuella forskningsprojekt hittar du på institutionernas websidor där du även hittar kontaktuppgifter till samtliga forskare.

Fokus på kursen ligger på ett individuellt projekt som du utför under handledning av någon av våra forskare. Det ska vara en vetenskapligt upplagd uppgift som kan bestå av ett experimentellt arbete eller en analys och utvärdering av tidigare insamlad data. Kursen inleds med att du ska skriva en projektplan som ska godkännas av examinator. I sluter av kursen presenteras det färdiga arbetet både skriftligt och muntligt.

För att bli registrerad på kursen krävs att du har ett godkänt projekt och handledare. Examenskursen kan utökas till att omfatta 30 hp. Detta sker då i samband med registreringen och beslutas i överenskommelse med handledare, kursledare och examinator.

Kursen är obligatorisk för att kunna ta ut en kandidatexamen i biologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Alt 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp Alt 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II, baskurs, 60 hp För båda alternativen krävs dessutom minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Större delen av kursen ägnas åt ditt projektarbete, och undervisningen blir därmed individuellt anpassad. Dessutom ingår fyra obligatoriska metodseminarier/föreläsningar som ska hjälpa dig i ditt arbete, både när det gäller studieupplägg och presentation. Bedömningskriterier för arbetet finns tillgängliga via kursens sida på universitetets lärplattform.

Lokaler

Examensarbetet kan ske på Institutionen för biologi och

miljövetenskap, på fältstation, annan institution inom ämnesområdet eller

externt på företag, institut eller myndigheter.