Bild
Länkstig

Naturvård i landmiljöer

Kurs
BIO281
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21215

Kort om kursen

Planerar du att arbeta med teoretisk eller praktisk naturvård? På den här kursen får du grundläggande kunskap om svensk naturvård i olika landmiljöer, främst i skog- och odlingslandskap. Vi diskuterar även skydd, förvaltning, organisationer och regler.

Om utbildningen

Kursen ger grundläggande kunskaper om naturvård och naturvårdsbiolog i landmiljöer med betoning på svenska förhållanden, och naturvårdsbiologiska begrepp och teorier behandlas och relateras till praktisk naturvård. Även vissa internationella aspekter tas upp under kursen.

Vi fokuserar på det syd- och mellansvenska landskapet (Götaland/Svealand) och de arter och biotoper man finner där, och olika organismgrupper liksom deras krav på miljö, skydd och skötsel presenteras under kursen gång. För att bättre förstå dagens ekosystem och naturvårdsbehov tittar vi även på dess historia samt diskuterar aktuella problem och utmaningar för naturvården. Du får även teoretisk kunskap om naturvårdens innehåll, organisation, regelverk och arbetsmetoder.

Ett flertal aktörer inom naturvården besöker kursen. Exkursioner, beroende på när kursen går, syftar till ekologisk och annan förståelse av ekosystemen som behandlas. Problemlösning istället för traditionell salstenta nyttjas för examination. I kombination med andra kurser ges färdigheter för arbete inom naturvården.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi/molekylärbiologi 75 hp (BIO900-BIO920). Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. Alternativ 2: Godkänd ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp samt ha läst och vara godkänd på minst en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO915, Ekologi och evolution 15 hp, eller motsvarande. Minst 60 av 75 hp måste vara godkända. Alternativ 3: Godkänd på 90 hp av 120 hp på kurser inom de två första åren på Marin vetenskap kandidatprogram (MAR101-112+ NTH001), eller motsvarande. Alternativ 4: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Minst 45 av 60 hp måste vara godkända.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, exkursioner/fältstudier och grupparbeten. På enskilda kurser ingår även studiebesök och praktik.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Zoologen (Medicinaregatan 18A) och i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).