Göteborgs universitet
Länkstig

Seminarier

Strokecentrum väst arrangerar flera seminarier varje år ur både forsknings- och omvårdnadsperspektiv där ny kunskap och forskningsrön förmedlas och diskuteras. Här har vi samlat tidigare och kommande föreläsningar med presentationer.