Göteborgs universitet
Länkstig

Inspirationsforum

SCV-Inspirationsforum är en process inom SCV med syfte att väcka intresse för forskarutbildning inom strokefältet hos personer med liten eller ingen tidigare akademisk anknytning.

Målgruppen är alla professioner som jobbar med strokerehabilitering eller möter individer med stroke. Målsättningen är att få individer från målgruppen att komma igång med egen forskning.

SCV-Inspirationsforum anordnar ett regionalt inspirationsmöte om året. Intressanta föreläsare delar med sig av sina erfarenheter om vägen till forskning, svårigheter och framgångsfaktorer under forskningstiden och inte minst sina vetenskapliga resultat.

Håll utkik här på SCVs hemsida och i regionkalendern efter nästa regionala inspirationsdag. Har du själv förslag och idéer kontakta gärna Carina Persson eller Annika Nordanstig. 

Arbetsgrupp

  • Annika Nordanstig (annika.nordanstig@vgregion.se). MD. Läkare. Sektionen för klinisk neurovetenskap - Sahlgrenska akademin
  • Carina Persson (carina.persson@vgregion.se). Docent. Fysioterapeut. Sektionen för klinisk neurovetenskap - Sahlgrenska akademin
  • Ingrid Morberg (ingrid.morberg@vgregion.se). Fil lic. Sjuksköterska.  Rehabiliteringsmottagningen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo
  • Karin Eriksson (karin.eriksson@neuro.gu.se). MD. Logoped. Sektionen för klinisk neurovetenskap - Sahlgrenska akademin 
  • Tamar Abzhandadze (tamar.abzhandadze@neuro.gu.se). MD. Arbetsterapeut. Sektionen för klinisk neurovetenskap - Sahlgrenska akademin