Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kunskap och inspiration banner
Länkstig

Om oss

Strokecentrum väst (SCV) vill kraftfullt stärka strokeforskningen i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att utveckla nya och bättre behandlingsmetoder, samt att utvärdera det vi gör. Ett snabbt och högkvalitativt omhändertagande sparar liv och innebär stora besparingar för samhället. Det vill vi även kunna visa vetenskapligt.

Det övergripande syftet är att
– minimera antalet som drabbas av stroke
– arbeta hälsofrämjande
– ge en bättre sjukdomsprevention
– satsa på tidigare insatser med akut bedömning och behandling för att minska riskerna för hjärnskador och neurologiska handikapp
– utveckla och förbättra rehabiliteringen
– stärka och förbättra kommunikationen och samarbetet mellan slutenvården, primärvården och kommunerna.

En viktig uppgift för Strokecentrum väst är att medverka till att forskningsresultat snabbt utvärderas och kommer till användning i den praktiska sjukvården. För att kunna leva upp till våra ambitioner och mål har en särskild struktur etablerats där Strokecentrum väst samverkar med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionens enhet för regional utveckling. Samverkan sker också med life-science industrin för att kunna implementera nya tekniker och behandlingsprinciper.

Strokecentrum väst är öppet för alla forskare med intresse för stroke i Västra Götalandsregionen. Forskningsresultat publiceras genom årligen återkommande öppna heldagsseminarier och på nationella och internationella möten. Centret arbetar även för att stärka samarbeten med andra lärosäten, både i Sverige och internationellt.

Verksamhetsrapporter