Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder

Högt blodtryck, hjärtsjukdom (framför allt förmaksflimmer), diabetes, fysisk inaktivitet och rökning är de fem viktigaste riskfaktorerna för stroke. Om alla dessa faktorer kunde elimineras i befolkningen så skulle andelen förstagångsstroke minska med 2/3. Det här är faktorer som individen själv kan påverka i samverkan med primärvården. Rökstopp, kost med frukt, grönsaker och fisk, motion och viktkontroll, samt kontroll av blodtryck, blodsocker, blodfetter och EKG är angelägna åtgärder som samhället behöver stimulera.

De akuta insatserna

När en individ misstänks ha drabbats av stroke ska SOS-Alarm kontaktas omedelbart. En ambulans larmas ut för att hämta patienten och redan i ambulansen påbörjas vården. Vitala funktioner bedöms först varefter man tar ställning till om patienten har stroke och om det i så fall finns kontraindikationer mot akut reperfusion (trombolys eller trombektomi). Om patienten är lämplig för reperfusion kör ambulansen till närmsta akutsjukhus för akut röntgen av hjärnan och om den är invändningsfri inleds propplösande behandling med trombolys.

ambulans

Insatser på strokeenheten

Alla stroke- och TIA-patienter ska oavsett ålder behandlas, utredas, vårdas och påbörja rehabilitering på särskilda strokeenheter. Dessa finns på akutsjukhusen i regionen. Strokeenhetsvård medför minskad dödlighet, ökat oberoende och en högre andel som kan skrivas ut till eget boende, jämfört med vård på annan enhet. Det är centralt att strokeenhetsvården bedrivs i form av multiprofessionellt teamarbete innefattande medicinsk kompetens, omvårdnadskompetens och rehabiliteringskompetens (sjukgymnast, fysioterapeut, kurator och logoped) samt har tillgång till dietistkompetens och psykologkompetens helst med neuropsykologisk inriktning.

Två personer, sjukvårdspersonal, står vid patient i sjukhussäng

Rehabilitering

Av de som överlever en stroke kommer c:a 1/3 ha ett signifikant handikapp efter ett år. Det är därför viktigt att rehabiliteringsåtgärder (som tidig mobilisering, aktivering och träning) sätts in tidigt efter insjuknandet eftersom det är då som åtgärderna har störst effekt. Efter den akuta perioden på strokeenhet fortsätter rehabiliteringen beroende på handikappets svårighetgrad inom antingen slutenvård, öppenvård eller kommun. I det ideala fallet finns en tydlig och strukturerad modell för utskrivning från strokeenheten där personer med stroke och behov av stöd, vård och rehabilitering möts av kompetens och delaktighet i hela vårdkedjan.

Fortsatta livet

Forskningen kring hur livet går vidare efter första månadernas insatser är tvärvetenskaplig och involverar forskning kring anpassningsprocess, livstillfredställelse och hur coping kan främjas samtidigt som medicinska aspekter på risk för återinsjuknande och kognitiv försämring är viktiga att studera longitudinellt. Anhörigas och närståendes livssituation kartläggs i syfte att finna bättre stödmöjligheter i samverkan med samhälle, kulturella utbud, familj, brukarföreningar och handikapporganisationer. Forskningen inom detta område är stark inom SCV.

 • forskargruppstitel - forskargruppsledare
 • forskargruppstitel - forskargruppsledare
 • forskargruppstitel - forskargruppsledare
 • forskargruppstitel - forskargruppsledare
En kvinna och en man.

Biomedicinsk, medicinteknisk, klinisk och epidemiologisk forskning

SCV möjliggör en mångfacetterad forskning om stroke med utgångspunkt från vårdkedjans alla instanser och ur ett basalt biomedicinsk och medicinkteknisk samt epidemiologisk perspektiv. En del projekt bedrivs i flera områden och överlappar varandra.

 

Publikationer

Publikationer strokevård 2020

Publikationer strokevård 2017-2019

 

Sammanställning av SCV publikationer strokevård 2020

 1. Olsson Lindvall M, Angerfors A, Andersson B, Nilsson S, Davila Lopez M, Hansson L, Stanne TM, Jern C. Comparison of DNA methylation profiles of hemostatic genes between liver tissue and peripheral blood within individuals. Thromb Haemost. 2020. [Epub ahead of print]
 2. Holmegaard L, Stanne TM, Andreasson U, Zetterberg H, Blennow K, Blomstrand C, Jood K, Jern C. Proinflammatory protein signatures in cryptogenic and large artery atherosclerosis stroke. Acta Neurol Scand. 2020. [Epub ahead of print]
 3. Drake M, Frid P, Hansen BM, Wu O, Giese AK, Schirmer MD, Donahue K, Cloonan L, Irie RE, Bouts MJRJ, McIntosh EC, Mocking SJT, Dalca AV, Sridharan R, Xu H, Giralt-Steinhauer E, Holmegaard L, Jood K, Roquer J, Cole JW, McArdle PF, Broderick JP, Jiménez-Conde J, Jern C, Kissela BM, Kleindorfer DO, Lemmens R, Meschia JF, Rundek T, Sacco RL, Schmidt R, Sharma P, Slowik A, Thijs V, Woo D, Worrall BB, Kittner SJ, Mitchell BD, Rosand J, Golland P, Lindgren A, Rost NS, Wassélius J. Diffusion-weighted imaging, MR angiography, and baseline data in a systematic multicenter analysis of 3,301 MRI scans of ischemic stroke patients-Neuroradiological review within the MRI-GENIE study. Front Neurol. 2020;11:577.
 4. Frid P, Drake M, Giese AK, Wasselius J, Schirmer MD, Donahue KL, Cloonan L, Irie R, Winzeck S,  Bouts MJRJ, McIntosh EC, Mocking SJ, Dalca AV, Sridharan R, Xu H, Giralt-Steinhauer E, Holmegaard L, Jood K, Roquer J, Cole JW, McArdle PF, Broderick JP, Jimenez-Conde J, Jern C, Kissela BM, Kleindorfer DO, Lemmens R, Meschia JF, Rundek T, Sacco RL, Schmidt R, Sharma P, Slowik A, Thijs V, Woo D, Worrall BB, Kittner SJ, Mitchell BD, Petersson J, Rosand J, Golland P, Wu O, Rost NS, Lindgren A; on behalf of the Stroke Genetics Network (SiGN) and the MRI-Genetics Interface Exploration (MRI-GENIE) study. Detailed phenotyping of posterior vs. anterior circulation ischemic stroke: a multi-center MRI study. J Neurol. 2020;267(3):649-658.
 5. Giese AK, Schirmer MD, Dalca AV, Sridharan R, Donahue KL, Nardin M, Irie R, McIntosh EC, Mocking SJT, Xu H, Cole JW, Giralt-Steinhauer E, Jimenez-Conde J, Jern C, Kleindorfer DO, Lemmens R, Wasselius J, Lindgren A, Rundek T, Sacco RL, Schmidt R, Sharma P, Slowik A, Thijs V, Worrall BB, Woo D, Kittner SJ, McArdle PF, Mitchell BD, Rosand J, Meschia JF, Wu O, Golland P, Rost NS; International Stroke Genetics Consortium and the MRI-GENIE investigators. White matter hyperintensity burden in acute stroke patients differs by ischemic stroke subtype. Neurology. 2020;95(1):e79-e88.
 6. Schirmer MD, Donahue KL, Nardin MJ, Dalca AV, Giese AK, Etherton MR, Mocking SJT, McIntosh EC, Cole JW, Holmegaard L, Jood K, Jimenez-Conde J, Kittner SJ, Lemmens R, Meschia JF, Rosand J, Roquer J, Rundek T, Sacco RL, Schmidt R, Sharma P, Slowik A, Stanne TM, Vagal A, Wasselius J, Woo D, Bevan S, Heitsch L, Phuah CL, Strbian D, Tatlisumak T, Levi CR, Attia J, McArdle PF, Worrall BB, Wu O, Jern C, Lindgren A, Maguire J, Thijs V, Rost NS; MRI-GENIE and GISCOME investigators and the International Stroke Genetics Consortium. Brain volume: An important determinant of functional outcome after acute ischemic stroke. Mayo Clin Proc. 2020;95(5):955‐965.
 7. Åberg ND, Gadd G, Åberg D, Hällgren P, Blomstrand C, Jood K, Nilsson M, Walker FR, Svensson J, Jern C, Isgaard J. Relationship between levels of pre-stroke physical activity and post-stroke serum insulin-like growth factor I. Biomedicines. 2020;8(3):E52.
 8. Gerafi J, Samuelsson H, Viken JI, Jern C, Blomstrand C, Jood K. The presence and prediction of lateralized inattention 7 years post-stroke. Acta Neurol Scand. 2020;141(5):423-430.
 9. Åberg ND, Wall A, Anger O, Jood K, Andreasson U, Blennow K, Zetterberg H, Isgaard J, Jern C, Svensson J. Circulating levels of vascular endothelial growth factor and post-stroke long-term functional outcome. Acta Neurol Scand. 2020;141(5):405-414.
 10. Redfors P, Holmegaard L, Pedersen A, Jern C, Malmgren K. Long-term follow-up of post-stroke epilepsy after ischemic stroke: Room for improved epilepsy treatment. Seizure. 2020;76:50-55.
 11. Persson CU, Holmegaard L, Redfors P, Jern C, Blomstrand C, Jood K. Increased muscle tone and contracture late after ischemic stroke. Brain Behav. 2020;10:e01509.
 12. Olsson Lindvall M, Davila Lopez M, Klasson S, Hansson L, Nilsson S, Stanne TM, Jern C. A comprehensive sequencing-based analysis of allelic methylation patterns in hemostatic genes in human liver. Thromb Haemost. 2020;120(2):229-242.
 13. Åberg ND, Åberg D, Lagging C, Holmegaard L, Redfors P, Jood K, Nilsson M, Åberg M, Blomstrand C, Svensson J, Jern C, Isgaard J. Association between levels of serum insulin-like growth factor I and functional recovery, mortality, and recurrent stroke at a 7-year follow-up. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2020;128(5):303-310.
 14. Heitsch L, Ibanez L, Carrera C, Binkley MM, Strbian D, Tatlisumak T, Bustamante A, Ribó M, Molina C, Dávalos A, López-Cancio E, Muñoz-Narbona L, Soriano-Tárraga C, Giralt-Steinhauer E, Obach V, Slowik A, Pera J, Lapicka-Bodzioch K, Derbisz J, Sobrino T, Castillo J, Campos F, Rodríguez-Castro E, Arias-Rivas S, Segura T, Serrano-Heras G, Vives-Bauza C, Díaz-Navarro R, Tur S, Jimenez C, Martí-Fàbregas J, Delgado-Mederos R, Arenillas J, Krupinski J, Cullell N, Torres-Aguila NP, Muiño E, Cárcel-Márquez J, Moniche F, Cabezas JA, Ford AL, Dhar R, Roquer J, Khatri P, Jiménez-Conde J, Fernandez-Cadenas I, Montaner J, Rosand J, Cruchaga C, Lee JM; International Stroke Genetics Consortium. Early Neurological Change After Ischemic Stroke Is Associated With 90-Day Outcome. Stroke. 2021 Jan;52(1):132-141. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.028687.  Epub 2020 Dec 15.
 15. Fitzgerald S, Rossi R, Mereuta OM, Jabrah D, Okolo A, Douglas A, Molina Gil S, Pandit A, McCarthy R, Gilvarry M, Dunker D, Nordanstig A, Ceder E, Redfors P, Jood K, Dehlfors N, Magoufis G, Tsivgoulis G, Brinjikji W, Kallmes DF, O'Hare A, Power S, Brennan P, Alderson J, Nagy A, Vadász Á, Psychogios K, Szikora I, Tatlisumak T, Rentzos A, Thornton J, Doyle KM. Per-pass analysis of acute ischemic stroke clots: impact of stroke etiology on extracted clot area and histological composition. J Neurointerv Surg. 2020 Dec 9:neurintsurg-2020-016966. doi: 10.1136/neurintsurg-2020-016966. Online ahead of print.
 16. Bakker MK, van der Spek RAA, van Rheenen W, Morel S, Bourcier R, Hostettler IC, Alg VS, van Eijk KR, Koido M, Akiyama M, Terao C, Matsuda K, Walters RG, Lin K, Li L, Millwood IY, Chen Z, Rouleau GA, Zhou S, Rannikmäe K, Sudlow CLM, Houlden H, van den Berg LH, Dina C, Naggara O, Gentric JC, Shotar E, Eugène F, Desal H, Winsvold BS, Børte S, Johnsen MB, Brumpton BM, Sandvei MS, Willer CJ, Hveem K, Zwart JA, Verschuren WMM, Friedrich CM, Hirsch S, Schilling S, Dauvillier J, Martin O; HUNT All-In Stroke; China Kadoorie Biobank Collaborative Group; BioBank Japan Project Consortium; ICAN Study Group; CADISP Group; Genetics and Observational Subarachnoid Haemorrhage (GOSH) Study investigators; International Stroke Genetics Consortium (ISGC), Jones GT, Bown MJ, Ko NU, Kim H, Coleman JRI, Breen G, Zaroff JG, Klijn CJM, Malik R, Dichgans M, Sargurupremraj M, Tatlisumak T, Amouyel P, Debette S, Rinkel GJE, Worrall BB, Pera J, Slowik A, Gaál-Paavola EI, Niemelä M, Jääskeläinen JE, von Und Zu Fraunberg M, Lindgren A, Broderick JP, Werring DJ, Woo D, Redon R, Bijlenga P, Kamatani Y, Veldink JH, Ruigrok YM. Genome-wide association study of intracranial aneurysms identifies 17 risk loci and genetic overlap with clinical risk factors. Nat Genet. 2020 Dec;52(12):1303-1313. doi: 10.1038/s41588-020-00725-7. Epub 2020 Nov 16.PMID: 33199917 
 17. Elmegiri M, Koivunen RJ, Tatlisumak T, Putaala J, Martola J. MRI Characterization of Non-traumatic Intracerebral Hemorrhage in Young Adults. Front Neurol. 2020 Oct 29;11:558680. doi: 10.3389/fneur.2020.558680. eCollection 2020.PMID: 33192991 
 18. Thomalla G, Boutitie F, Ma H, Koga M, Ringleb P, Schwamm LH, Wu O, Bendszus M, Bladin CF, Campbell BCV, Cheng B, Churilov L, Ebinger M, Endres M, Fiebach JB, Fukuda-Doi M, Inoue M, Kleinig TJ, Latour LL, Lemmens R, Levi CR, Leys D, Miwa K, Molina CA, Muir KW, Nighoghossian N, Parsons MW, Pedraza S, Schellinger PD, Schwab S, Simonsen CZ, Song SS, Thijs V, Toni D, Hsu CY, Wahlgren N, Yamamoto H, Yassi N, Yoshimura S, Warach S, Hacke W, Toyoda K, Donnan GA, Davis SM, Gerloff C; Evaluation of unknown Onset Stroke thrombolysis trials (EOS) investigators. Intravenous alteplase for stroke with unknown time of onset guided by advanced imaging: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2020 Nov 14;396(10262):1574-1584. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32163-2. Epub 2020 Nov 8.PMID: 33176180
 19. Ibanez L, Heitsch L, Carrera C, Farias FHG, Dhar R, Budde J, Bergmann K, Bradley J, Harari O, Phuah CL, Lemmens R, Oliveira Souza AAV, Moniche F, Cabezas-Juan A, Arenillas JF, Krupinksi J, Cullell N, Torres-Aguila N, Muiño E, Cárcel-Márquez J, Marti-Fabregas J, Delgado-Mederos R, Marin-Bueno R, Hornick A, Vives-Bauza C, Navarro RD, Tur S, Jimenez C, Obach V, Segura T, Serrano-Heras G, Chung JW, Roquer J, Soriano-Tarraga C, Giralt-Steinhauer E, Mola-Caminal M, Pera J, Lapicka-Bodzioch K, Derbisz J, Davalos A, Lopez-Cancio E, Muñoz L, Tatlisumak T, Molina C, Ribo M, Bustamante A, Sobrino T, Castillo-Sanchez J, Campos F, Rodriguez-Castro E, Arias-Rivas S, Rodríguez-Yáñez M, Herbosa C, Ford AL, Arauz A, Lopes-Cendes I, Lowenkopf T, Barboza MA, Amini H, Stamova B, Ander BP, Sharp FR, Kim GM, Bang OY, Jimenez-Conde J, Slowik A, Stribian D, Tsai EA, Burkly LC, Montaner J, Fernandez-Cadenas I, Lee JM, Cruchaga C. Multi-ancestry genetic study in 5,876 patients identifies an association between excitotoxic genes and early outcomes after acute ischemic stroke. medRxiv. 2020 Nov 3:2020.10.29.20222257. doi: 10.1101/2020.10.29.20222257. Preprint.PMID: 33173895
 20. Rossi R, Fitzgerald S, Molina S, Mereuta OM, Douglas A, Pandit A, Santos AMS, Murphy B, Alderson J, Brennan P, Power S, O'Hare A, Gilvarry M, McCarthy R, Psychogios K, Magoufis G, Tsivgoulis G, Nagy A, Vadász Á, Szikora I, Jood K, Redfors P, Nordanstig A, Ceder E, Dehlfors N, Dunker D, Tatlisumak T, Rentzos A, Thornton J, Doyle KM. The administration of rtPA before mechanical thrombectomy in acute ischemic stroke patients is associated with a significant reduction of the retrieved clot area but it does not influence revascularization outcome. J Thromb Thrombolysis. 2020 Sep 16. doi: 10.1007/s11239-020-02279-1. Online ahead of print.PMID: 32936433
 21. Sánchez van Kammen M, Lindgren E, Silvis SM, Hiltunen S, Heldner MR, Serrano F, Zelano J, Zuurbier SM, Mansour M, Aguiar de Sousa D, Canhão P, Al-Asady S, Ekizoglu E, Redfors P, Yesilot N, Ghiasian M, Barboza MA, Arnao V, Aridon P, Punter MNM, Ferro JM, Arauz A, Tatlisumak T, Arnold M, Putaala J, Jood K, Coutinho JM. Late seizures in cerebral venous thrombosis. Neurology. 2020 Sep 22;95(12):e1716-e1723. doi: 10.1212/WNL.0000000000010576. Epub 2020 Aug 5.PMID: 32759195
 22. Lindgren E, Silvis SM, Hiltunen S, Heldner MR, Serrano F, de Scisco M, Zelano J, Zuurbier SM, Sánchez van Kammen M, Mansour M, Aguiar de Sousa D, Penas S, Al-Asady S, Ekizoglu E, Redfors P, Ahmed A, Yesilot N, Ghiasian M, Barboza MA, Arnao V, Aridon P, Punter MNM, Ferro JM, Kleinig T, Arauz A, Tatlisumak T, Arnold M, Putaala J, Coutinho JM, Jood K. Acute symptomatic seizures in cerebral venous thrombosis. Neurology. 2020 Sep 22;95(12):e1706-e1715. doi: 10.1212/WNL.0000000000010577. Epub 2020 Aug 5.PMID: 32759191
 23. Marinković I, Tatlisumak T, Abo-Ramadan U, Brkić BG, Aksić M, Marinković S. A basic MRI anatomy of the rat brain in coronal sections for practical guidance to neuroscientists. Brain Res. 2020 Nov 15;1747:147021. doi: 10.1016/j.brainres.2020.147021. Epub 2020 Aug 2.PMID: 32755602
 24. Giustozzi M, Acciarresi M, Agnelli G, Caso V, Bandini F, Tsivgoulis G, Yaghi S, Furie KL, Tadi P, Becattini C, Zedde M, Abdul-Rahim AH, Lees KR, Alberti A, Venti M, D'Amore C, Giulia Mosconi M, Anna Cimini L, Bovi P, Carletti M, Rigatelli A, Cappellari M, Putaala J, Tomppo L, Tatlisumak T, Marcheselli S, Pezzini A, Poli L, Padovani A, Vannucchi V, Sohn SI, Lorenzini G, Tassi R, Guideri F, Acampa M, Martini G, Ntaios G, Athanasakis G, Makaritsis K, Karagkiozi E, Vadikolias K, Liantinioti C, Theodorou A, Halvatsiotis P, Mumoli N, Galati F, Sacco S, Tiseo C, Corea F, Ageno W, Bellesini M, Silvestrelli G, Ciccone A, Lanari A, Scoditti U, Denti L, Mancuso M, Ferrari E, Ulivi L, Orlandi G, Giannini N, Tassinari T, Luisa De Lodovici M, Rueckert C, Baldi A, Toni D, Letteri F, Giuntini M, Maria Lotti E, Flomin Y, Pieroni A, Kargiotis O, Karapanayiotides T, Monaco S, Maimone Baronello M, Csiba L, Szabó L, Chiti A, Giorli E, Del Sette M, Imberti D, Zabzuni D, Doronin B, Volodina V, Michel P, Vanacker P, Barlinn K, Barlinn J, Deleu D, Gourbali V, Paciaroni M, Masotti L. Safety of Anticoagulation in Patients Treated With Urgent Reperfusion for Ischemic Stroke Related to Atrial Fibrillation. Stroke. 2020 Aug;51(8):2347-2354. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.030143. Epub 2020 Jul 10.PMID: 32646335
 25. Veltkamp R, Pearce LA, Korompoki E, Sharma M, Kasner SE, Toni DS, Ameriso SF, Mundl H, Tatlisumak T, Hankey GJ, Lindgren A, Berkowitz SD, Arauz A, Ozturk S, Muir KW, Chamorro Á, Perera K, Shuaib A, Rudilosso S, Shoamanesh A, Connolly SJ, Hart RG. Characteristics of Recurrent Ischemic Stroke After Embolic Stroke of Undetermined Source: Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2020 Jul 6;77(10):1-8. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1995. Online ahead of print.PMID: 32628266
 26. Räty S, Sallinen H, Virtanen P, Haapaniemi E, Wu TY, Putaala J, Meretoja A, Tatlisumak T, Strbian D. Occipital intracerebral hemorrhage-clinical characteristics, outcome, and post-ICH epilepsy. Acta Neurol Scand. 2020 Jun 30. doi: 10.1111/ane.13303. Online ahead of print.PMID: 32602110
 27.  Westphal LP, Widmer R, Held U, Steigmiller K, Hametner C, Ringleb P, Curtze S, Martinez-Majander N, Tiainen M, Nolte CH, Scheitz JF, Erdur H, Polymeris AA, Traenka C, Eskandari A, Michel P, Heldner MR, Arnold M, Zini A, Vandelli L, Coutinho JM, Groot AE, Padjen V, Jovanovic DR, Bejot Y, Brenière C, Turc G, Seners P, Pezzini A, Magoni M, Leys D, Gilliot S, Scherrer MJ, Kägi G, Luft AR, Gensicke H, Nederkoorn P, Tatlisumak T, Engelter ST, Wegener S; Thrombolysis in Ischemic Stroke Patients (TRISP) Study Group.
  Association of prestroke metformin use, stroke severity, and thrombolysis outcome. Neurology. 2020 Jul 28;95(4):e362-e373. doi: 10.1212/WNL.0000000000009951. Epub 2020 Jun 29.PMID: 32601121
 28. Kloss M, Kalashnikova L, Dobrynina L, Traenka C, Engelter ST, Metso TM, Tatlisumak T, Urbanek C, Grau A, Kellert L, Brandt T, Wieker CM, Grond-Ginsbach C, Pezzini A. Recurrent versus first cervical artery dissection - a retrospective study of clinical and vascular characteristics. Eur J Neurol. 2020 Nov;27(11):2185-2190. doi: 10.1111/ene.14417. Epub 2020 Jul 22.PMID: 32596976
 29. Afifi K, Bellanger G, Buyck PJ, Zuurbier SM, Esperon CG, Barboza MA, Costa P, Escudero I, Renard D, Lemmens R, Hinteregger N, Fazekas F, Conde JJ, Giralt-Steinhauer E, Hiltunen S, Arauz A, Pezzini A, Montaner J, Putaala J, Weimar C, Schlamann M, Gattringer T, Tatlisumak T, Coutinho JM, Demaerel P, Thijs V. Features of intracranial hemorrhage in cerebral venous thrombosis. J Neurol. 2020 Nov;267(11):3292-3298. doi: 10.1007/s00415-020-10008-0. Epub 2020 Jun 22.PMID: 32572620
 30. Eriksson MI, Gordin D, Shams S, Forsblom C, Summanen P, Liebkind R, Tatlisumak T, Putaala J, Groop PH, Martola J, Thorn LM; FinnDiane Study Group Nocturnal Blood Pressure Is Associated With Cerebral Small-Vessel Disease in Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2020 Aug;43(8):e96-e98. doi: 10.2337/dc20-0473. Epub 2020 Jun 11.PMID: 32527801
 31. Mikulík R, Eckstein J, Pearce LA, Mundl H, Rudilosso S, Olavarría VV, Shoamanesh A, Chamorro Á, Martí-Fàbregas J, Veltkamp R, Öztürk Ş, Tatlisumak T, Peacock WF, Berkowitz SD, Connolly SJ, Hart RG. Frequency and Predictors of Major Bleeding in Patients With Embolic Strokes of Undetermined Source: NAVIGATE-ESUS Trial. Stroke. 2020 Jul;51(7):2139-2147. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027995. Epub 2020 Jun 10.PMID: 32517582
 32. Larsson A, Karlsson C, Rentzos A, Schumacher M, Abrahamson M, Allardt A, Brederlau A, Ceder E, Davidson M, Dunker D, Gunnarsson T, Holmegaard L, Jerndal M, Karlsson JE, Nordanstig A, Redfors P, Rosengren L, Tatlisumak T, Jood K. Do patients with large vessel occlusion ischemic stroke harboring prestroke disability benefit from thrombectomy? J Neurol. 2020 Sep;267(9):2667-2674. doi: 10.1007/s00415-020-09882-5. Epub 2020 May 14.PMID: 32410019 
 33. Savolainen M, Pekkola J, Mustanoja S, Tyni T, Hernesniemi J, Kivipelto L, Tatlisumak T.
  Moyamoya angiopathy: radiological follow-up findings in Finnish patients. J Neurol. 2020 Aug;267(8):2301-2306. doi: 10.1007/s00415-020-09837-w. Epub 2020 Apr 22.PMID: 32322979
 34. Ilinca A, Martinez-Majander N, Samuelsson S, Piccinelli P, Truvé K, Cole J, Kittner S, Soller M, Kristoffersson U, Tatlisumak T, Puschmann A, Putaala J, Lindgren A. Whole-Exome Sequencing in 22 Young Ischemic Stroke Patients With Familial Clustering of Stroke. Stroke. 2020 Apr;51(4):1056-1063. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027474. Epub 2020 Mar 16.PMID: 32172663 
 35. Laari SPK, Kauranen TV, Turunen KEA, Mustanoja SM, Tatlisumak T, Poutiainen ET. Executive Dysfunction Related to Binge Drinking in Ischemic Stroke. Cogn Behav Neurol. 2020 Mar;33(1):23-32. doi: 10.1097/WNN.0000000000000222.PMID: 32132400
 36. Claesson TB, Putaala J, Shams S, Salli E, Gordin D, Liebkind R, Forsblom C, Summanen PA, Tatlisumak T, Groop PH, Martola J, Thorn LM. Comparison of Manual Cross-Sectional Measurements and Automatic Volumetry of the Corpus Callosum, and Their Clinical Impact: A Study on Type 1 Diabetes and Healthy Controls. Front Neurol. 2020 Jan 29;11:27. doi: 10.3389/fneur.2020.00027. eCollection 2020.PMID: 32063882
 37. Martinez-Majander N, Ntaios G, Liu YY, Ylikotila P, Joensuu H, Saarinen J, Perera KS, Marti-Fabregas J, Chamorro A, Rudilosso S, Prats-Sanchez L, Berkowitz SD, Mundl H, Themeles E, Tiainen M, Demchuk A, Kasner SE, Hart RG, Tatlisumak T; NAVIGATE ESUS investigators. Rivaroxaban versus aspirin for secondary prevention of ischaemic stroke in patients with cancer: a subgroup analysis of the NAVIGATE ESUS randomized trial. Eur J Neurol. 2020 May;27(5):841-848. doi: 10.1111/ene.14172. Epub 2020 Mar 11.PMID: 32056346
 38. Silvis SM, Reinstra E, Hiltunen S, Lindgren E, Heldner MR, Mansour M, Ghiasian M, Jood K, Zuurbier SM, Groot AE, Arnold M, Barboza MA, Arauz A, Putaala J, Tatlisumak T, Coutinho JM; International CVT Consortium. Anaemia at admission is associated with poor clinical outcome in cerebral venous thrombosis. Eur J Neurol. 2020 Apr;27(4):716-722. doi: 10.1111/ene.14148. Epub 2020 Jan 24.PMID: 31883169 
 39. Traenka C, Grond-Ginsbach C, Goeggel Simonetti B, Metso TM, Debette S, Pezzini A, Kloss M, Majersik JJ, Southerland AM, Leys D, Baumgartner R, Caso V, Béjot Y, De Marchis GM, Fischer U, Polymeris A, Sarikaya H, Thijs V, Worrall BB, Bersano A, Brandt T, Gensicke H, Bonati LH, Touzeé E, Martin JJ, Chabriat H, Tatlisumak T, Arnold M, Engelter ST, Lyrer P; CADISP-Plus Study Group. Artery occlusion independently predicts unfavorable outcome in cervical artery dissection. Neurology. 2020 Jan 14;94(2):e170-e180. doi: 10.1212/WNL.0000000000008654. Epub 2019 Nov 22.PMID: 31757869
 40. Martinez-Majander N, Tatlisumak T. Cancer-associated ischemic stroke. Acta Neurol Scand. 2020 Mar;141(3):202-203. doi: 10.1111/ane.13193.PMID: 31701522
 41. Douglas A, Fitzgerald S, Mereuta OM, Rossi R, O'Leary S, Pandit A, McCarthy R, Gilvarry M, Holmegaard L, Abrahamsson M, Jerndal M, Dehlfors N, Brennan P, Power S, O'Hare A, Griffin E, Kallmes DF, Brinjikji W, Szikora I, Tatlisumak T, Rentzos A, Thornton J, Doyle K. Platelet-rich emboli are associated with von Willebrand factor levels and have poorer revascularization outcomes. J Neurointerv Surg. 2020 Jun;12(6):557-562. doi: 10.1136/neurintsurg-2019-015410. Epub 2019 Nov 4.PMID: 31685695
 42. Giang KW, Hansson PO, Mandalenakis Z, Persson CU, Grimby G, Svärdsudd K, Wilhelmsen L, Börjesson M, Ladenvall P. Long-term risk of stroke and myocardial infarction in middle-aged men with a hypertensive response to exercise: a 44-year follow-up study. J J Hypertens. 2020 Oct 8. doi: 10.1097/HJH.0000000000002668. Online ahead of print. PMID: 33038085
 43. Persson CU, Hansson PO. Early prediction of physical inactivity in 215 individuals 6 months after a mild stroke: The fall study of Gothenburg. J Rehabil Med. 2020 Jun 30;52(6):jrm00077. doi: 10.2340/16501977-2707. PMID: 32556341 Free article.
 44. Samuelsson CM, Hansson PO, Persson CU. Determinants of Recurrent Falls Poststroke: A 1-Year Follow-up of the Fall Study of Gothenburg. Arch Phys Med Rehabil. 2020 Sep;101(9):1541-1548. doi: 10.1016/j.apmr.2020.05.010. Epub 2020 Jun 1. PMID: 32497600
 45. Rusek L, Persson CU, Svärdsudd K, Blomstrand A, Blomstrand C, Welin L, Caidahl K, Hansson PO. Lifetime risk of stroke in the general male population. Acta Neurol Scand. 2020 Jul;142(1):30-36. doi: 10.1111/ane.13234. Epub 2020 Mar 10. PMID: 32090315
 46. Pohl J, Held JPO, Verheyden G, Alt Murphy M, Engelter S, Flöel A, Keller T, Kwakkel G, Nef T, Ward N, Luft AR, Veerbeek JM. Consensus-Based Core Set of Outcome Measures for Clinical Motor Rehabilitation After Stroke-A Delphi Study. Front Neurol. 2020 Sep 2;11:875. doi: 10.3389/fneur.2020.00875. eCollection 2020. PMID: 33013624 Free PMC article.
 47. Cecchi F, Carrabba C, Bertolucci F, Castagnoli C, Falsini C, Gnetti B, Hochleitner I, Lucidi G, Martini M, Mosca IE, Pancani S, Paperini A, Verdesca S, Macchi C, Alt Murphy M. Transcultural translation and validation of Fugl-Meyer assessment to Italian. Disabil Rehabil. 2020 May 1:1-6. doi: 10.1080/09638288.2020.1746844. Online ahead of print. PMID: 3235650
 48. Persson CU, Collén AC, Rosengren A, Mandalenakis Z, Zverkova Sandström T, Fu M, Dellborg M, Johansson S, Hansson PO.  Secular trends in cardiovascular risk factors among women aged 45-54 years in Gothenburg, Sweden, from 1980 to 2014. BMC Public Health. 2020 Jul 1;20(1):1042. doi: 10.1186/s12889-020-09098-2.
 49. Fitzgerald S, Rossi R, Mereuta OM, Molina S, Okolo A, Douglas A, Jabrah D, Pandit A, McCarthy R, Gilvarry M, Ceder E, Dehlfors N, Dunker D, Nordanstig A, Redfors P, Jood K, Magoufis G, Psychogios K, Tsivgoulis G, Alderson J, O'Hare A, Power S, Brennan P, Nagy A, Vadász Á, Brinjikji W, Kallmes D, Szikora I, Tatlisumak T, Rentzos A, Thornton J, Doyle KM. Large Artery Atherosclerotic Clots are Larger than Clots of other Stroke Etiologies and have Poorer Recanalization rates. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 Jan;30(1):105463. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105463. Epub 2020 Nov 24
 50. Hernández ED, Forero SM, Galeano CP, Barbosa NE, Sunnerhagen KS, Alt Murphy M. Intra- and interrater reliability of Fugl-Meyer Assessment of Lower Extremity early after stroke. Braz J Phys Ther. 2020 Dec 17:S1413-3555(20)31136-9. doi: 10.1016/j.bjpt.2020.12.002. Online ahead of print. PMID: 33358073
 51. Erhardsson M, Alt Murphy M, Sunnerhagen KS. Commercial head-mounted display virtual reality for upper extremity rehabilitation in chronic stroke: a single-case design study. J Neuroeng Rehabil. 2020 Nov 23;17(1):154. doi: 10.1186/s12984-020-00788-x. PMID: 33228710 Free PMC article.
 52. Rafsten L, Danielsson A, Sunnerhagen KS. Self-perceived postural balance correlates with postural balance and anxiety during the first year after stroke: a part of the randomized controlled GOTVED study. BMC Neurol. 2020 Nov 9;20(1):410. doi: 10.1186/s12883-020-01982-z. PMID: 33167877 Free PMC article. Clinical Trial.
 53. Abzhandadze T, Reinholdsson M, Palstam A, Eriksson M, Sunnerhagen KS. Transforming self-reported outcomes from a stroke register to the modified Rankin Scale: a cross-sectional, explorative study. Sci Rep. 2020 Oct 14;10(1):17215. doi: 10.1038/s41598-020-73082-4. PMID: 33057062 Free PMC article. The aim was to create an algorithm to transform self-reported outcomes from a stroke register
 54. Westerlind E, Persson HC, Palstam A, Eriksson M, Norrving B, Sunnerhagen KS. Differences in self-perceived general health, pain, and depression 1 to 5 years post-stroke related to work status at 1 year. Sci Rep. 2020 Aug 6;10(1):13251. doi: 10.1038/s41598-020-70228-2. PMID: 32764611 Free PMC article. 
 55. EFFECTS Trial Collaboration. Safety and efficacy of fluoxetine on functional recovery after acute stroke (EFFECTS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2020 Aug;19(8):661-669. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30219-2. PMID: 32702335 Clinical Trial.
 56. Rudberg AS, Berge E, Laska AC, Jutterström S, Näsman P, Sunnerhagen KS, Lundström E. Stroke survivors' priorities for research related to life after stroke. Top Stroke Rehabil. 2020 Jul 5:1-6. doi: 10.1080/10749357.2020.1789829. Online ahead of print. PMID: 32627722
 57. Buvarp D, Rafsten L, Sunnerhagen KS. Predicting Longitudinal Progression in Functional Mobility After Stroke: A Prospective Cohort Study. Stroke. 2020 Jul;51(7):2179-2187. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.029913. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32568652 Free PMC article.
 58. Thrane G, Sunnerhagen KS, Murphy MA. Upper limb kinematics during the first year after stroke: the stroke arm longitudinal study at the University of Gothenburg (SALGOT). J Neuroeng Rehabil. 2020 Jun 15;17(1):76. doi: 10.1186/s12984-020-00705-2. PMID: 32539738 Free PMC article.
 59. Ekstrand E, Sunnerhagen KS, Persson HC, Lundgren-Nilsson Å, Alt Murphy M. Longitudinal changes of self-perceived manual ability the first year after stroke: a cohort study. BMC Neurol. 2020 May 12;20(1):181. doi: 10.1186/s12883-020-01754-9. PMID: 32397973 Free PMC article.
 60. Lundström E, Isaksson E, Näsman P, Wester P, Mårtensson B, Norrving B, Wallén H, Borg J, Dennis M, Mead G, Hankey GJ, Hackett ML, Sunnerhagen KS; EFFECTS Trial Collaboration. Correction to: Update on the EFFECTS study of fluoxetine for stroke recovery: a randomised controlled trial in Sweden. Trials. 2020 May 7;21(1):388. doi: 10.1186/s13063-020-04327-w. PMID:
 61. Sunnerhagen KS. Olle Hook Lectureship 2019: The changing world of stroke rehabilitation. J Rehabil Med. 2020 Apr 29;52(4):jrm00053. doi: 10.2340/16501977-2670. PMID: 32296853
 62. Chen E, Viktorisson A, Danielsson A, Palstam A, Sunnerhagen KS. Levels of physical activity in acute stroke patients treated at a stroke unit: A prospective, observational study. J Rehabil Med. 2020 Apr 14;52(4):jrm00041. doi: 10.2340/16501977-2671. PMID: 32253445
 63. Ingrid L, von Euler M, Sunnerhagen KS. Association of prestroke medicine use and health outcomes after ischaemic stroke in Sweden: a registry-based cohort study. BMJ Open. 2020 Mar 29;10(3):e036159. doi: 10.1136/bmjopen-2019-036159. PMID: 32229526 Free PMC article.
 64. Hussain N, Alt Murphy M, Lundgren-Nilsson Å, Sunnerhagen KS. Relationship between self-reported and objectively measured manual ability varies during the first year post-stroke. Sci Rep. 2020 Mar 20;10(1):5093. doi: 10.1038/s41598-020-61834-1. PMID: 32198393 Free PMC article.
 65. Cook P, Sunnerhagen KS, Persson HC. Level of physical activity is positively correlated with perceived impact on life 12 months after stroke: A cross-sectional study. J Rehabil Med. 2020 May 7;52(5):jrm00056. doi: 10.2340/16501977-2667. PMID: 32176309
 66. Lundström E, Isaksson E, Näsman P, Wester P, Mårtensson B, Norrving B, Wallén H, Borg J, Dennis M, Mead G, Hankey GJ, Hackett ML, Sunnerhagen KS; EFFECTS Trial Collaboration. Update on the EFFECTS study of fluoxetine for stroke recovery: a randomised controlled trial in Sweden. Trials. 2020 Feb 28;21(1):233. doi: 10.1186/s13063-020-4124-7. PMID: 32111264 Free PMC article.
 67. Abzhandadze T, Reinholdsson M, Sunnerhagen KS. Author Correction: NIHSS is not enough for cognitive screening in acute stroke: A cross-sectional, retrospective study. Sci Rep. 2020 Feb 27;10(1):3945. doi: 10.1038/s41598-020-60584-4. PMID: 32107460 Free PMC article.
 68. Hemorrhagic Stroke Academia Industry (HEADS) Roundtable Participants; Second HEADS Roundtable Participants. Recommendations for Clinical Trials in ICH: The Second Hemorrhagic Stroke Academia Industry Roundtable. Stroke. 2020 Apr;51(4):1333-1338. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.027882. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32078490 Review.
 69. Ghaziani E, Couppé C, Siersma V, Christensen H, Magnusson SP, Sunnerhagen KS, Persson HC, Alt Murphy M. Easily Conducted Tests During the First Week Post-stroke Can Aid the Prediction of Arm Functioning at 6 Months. Front Neurol. 2020 Jan 9;10:1371. doi: 10.3389/fneur.2019.01371. eCollection 2019. PMID: 31993016 Free PMC article. 
 70. Magnusson C, Lövgren E, Alfredsson J, Axelsson C, Andersson Hagiwara M, Rosengren L, Herlitz J, Jood K. Difficulties in the prehospital assessment of patients with TIA/stroke. Acta Neurol Scand. 2020 Nov 3. doi: 10.1111/ane.13369. Online ahead of print. PMID: 33141437
 71. Packendorff N, Gustavsson V, Magnusson C, Andersson Hagiwara M, Jood K, Herlitz J, Axelsson C. Outcome among patients who call the emergency medical service (EMS) due to dizziness. Australas Emerg Care. 2020 Jul 15:S2588-994X(20)30059-2. doi: 10.1016/j.auec.2020.07.001. Online ahead of print. PMID: 32682695
 72. Magnusson C, Herlitz J, Höglind R, Wennberg P, Edelvik Tranberg A, Axelsson C, Zelano J. Prehospital lactate levels in blood as a seizure biomarker: A multi-center observational study. Epilepsia. 2021 Jan 8. doi: 10.1111/epi.16806. Online ahead of print. PMID: 33417237
 73. O' Donnell M, Hankey GJ, Rangarajan S, Chin SL, Rao-Melacini P, Ferguson J, Xavier D, Lisheng L, Zhang H, Pais P, Lopez-Jaramillo P, Damasceno A, Langhorne P, Rosengren A, Dans AL, Elsayed A, Avezum A, Mondo C, Smyth A, Judge C, Diener HC, Ryglewicz D, Czlonkowska A, Pogosova N, Weimar C, Iqbal R, Diaz R, Yusoff K, Yusufali A, Oguz A, Wang X, Penaherrera E, Lanas F, Ogah OS, Ogunniyi A, Iversen HK, Malaga G, Rumboldt Z, Oveisgharan S, AlHussain F, Daliwonga M, Nilanont Y, Yusuf S. Variations in knowledge, awareness and treatment of hypertension and stroke risk by country income level. Heart. 2020 Dec 14:heartjnl-2019-316515. doi: 10.1136/heartjnl-2019-316515. Online ahead of print. PMID: 33318082
 74. Judge C, O'Donnell MJ, Hankey GJ, Rangarajan S, Chin SL, Rao-Melacini P, Ferguson J, Smyth A, Xavier D, Lisheng L, Zhang H, Lopez-Jaramillo P, Damasceno A, Langhorne P, Rosengren A, Dans AL, Elsayed A, Avezum A, Mondo C, Ryglewicz D, Czlonkowska A, Pogosova N, Weimar C, Diaz R, Yusoff K, Yusufali A, Oguz A, Wang X, Lanas F, Ogah OS, Ogunniyi A, Iversen HK, Malaga G, Rumboldt Z, Oveisgharan S, Hussain FA, Yusuf S. Urinary Sodium and Potassium, and Risk of Ischaemic and Haemorrhagic Stroke (INTERSTROKE): a case-control study. Am J Hypertens. 2020 Nov 17:hpaa176. doi: 10.1093/ajh/hpaa176. Online ahead of print. PMID: 33197265
 75. Hjalmarsson C, Fu M, Zverkova Sandström T, Schaufelberger M, Ljungman C, Andersson B, Bollano E, Dahlström U, Rosengren A. Risk of stroke in patients with heart failure and sinus rhythm: data from the Swedish Heart Failure Registry. ESC Heart Fail. 2020 Nov 9. doi: 10.1002/ehf2.13091. Online ahead of print. PMID: 33169527
 76. Joseph PG, Healey JS, Raina P, Connolly SJ, Ibrahim Q, Gupta R, Avezum A, Dans AL, Lopez-Jaramillo P, Yeates K, Teo K, Douma R, Bohonar A, Chifamba J, Lanas F, Dagenais GR, Lear SA, Kumar R, Kengne AP, Keskinler M, Mohan V, Mony P, Alhabib KF, Huisman H, Iype T, Zatonska K, Ismail R, Kazmi K, Rosengren A, Rahman O, Yusufali A, Wei L, Orlandini A, Islam S, Rangarajan S, Yusuf S. Global variations in the prevalence, treatment, and impact of atrial fibrillation in a multi-national cohort of 153,152 middle-aged individuals. Cardiovasc Res. 2020 Aug 10:cvaa241. doi: 10.1093/cvr/cvaa241. Online ahead of print. PMID: 32777820
 77. Östgren CJ, Söderberg S, Festin K, Angerås O, Bergström G, Blomberg A, Brandberg J, Cederlund K, Eliasson M, Engström G, Erlinge D, Fagman E, Hagström E, Lind L, Mannila M, Nilsson U, Oldgren J, Ostenfeld E, Persson A, Persson J, Persson M, Rosengren A, Sundström J, Swahn E, Engvall JE, Jernberg T. Systematic Coronary Risk Evaluation estimated risk and prevalent subclinical atherosclerosis in coronary and carotid arteries: A population-based cohort analysis from the Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study. Eur J Prev Cardiol. 2020 Mar 3:2047487320909300. doi: 10.1177/2047487320909300. Online ahead of print. PMID: 32126830
 78. Dikaiou P, Björck L, Adiels M, Lundberg CE, Mandalenakis Z, Manhem K, Rosengren A. Obesity, overweight and risk for cardiovascular disease and mortality in young women. Eur J Prev Cardiol. 2020 Mar 2:2047487320908983. doi: 10.1177/2047487320908983. Online ahead of print. PMID: 32122198
 79. Bunketorp-Käll L, Pekna M, Pekny M, Samuelsson H, Blomstrand C, Nilsson M. Motor Function in the Late Phase After Stroke: Stroke Survivors' Perspective. Ann Rehabil Med. 2020 Oct;44(5):362-369. doi: 10.5535/arm.20060. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32986939 Free PMC article.
 80. van Dijk BJ, Meijers JCM, Kloek AT, Knaup VL, Rinkel GJE, Morgan BP, van der Kamp MJ, Osuka K, Aronica E, Ruigrok YM, van de Beek D, Brouwer M, Pekna M, Hol EM, Vergouwen MDI. Complement C5 Contributes to Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage. Transl Stroke Res. 2020 Aug;11(4):678-688. doi: 10.1007/s12975-019-00757-0. Epub 2019 Dec 6. PMID: 31811640 Free PMC article.
 81. Chow CK, Nguyen TN, Marschner S, Diaz R, Rahman O, Avezum A, Lear SA, Teo K, Yeates KE, Lanas F, Li W, Hu B, Lopez-Jaramillo P, Gupta R, Kumar R, Mony PK, Bahonar A, Yusoff K, Khatib R, Kazmi K, Dans AL, Zatonska K, Alhabib KF, Kruger IM, Rosengren A, Gulec S, Yusufali A, Chifamba J, Rangarajan S, McKee M, Yusuf S; PURE Study. Availability and affordability of medicines and cardiovascular outcomes in 21 high-income, middle-income and low-income countries. BMJ Glob Health. 2020 Nov;5(11):e002640. doi: 10.1136/bmjgh-2020-002640. PMID: 33148540 Free PMC article.
 82. Anjana RM, Mohan V, Rangarajan S, Gerstein HC, Venkatesan U, Sheridan P, Dagenais GR, Lear SA, Teo K, Karsidag K, Alhabib KF, Yusoff K, Ismail N, Mony PK, Lopez-Jaramillo P, Chifamba J, Palileo-Villanueva LM, Iqbal R, Yusufali A, Kruger IM, Rosengren A, Bahonar A, Zatonska K, Yeates K, Gupta R, Li W, Hu L, Rahman MO, Lakshmi PVM, Iype T, Avezum A, Diaz R, Lanas F, Yusuf S. Contrasting Associations Between Diabetes and Cardiovascular Mortality Rates in Low-, Middle-, and High-Income Countries: Cohort Study Data From 143,567 Individuals in 21 Countries in the PURE Study. Diabetes Care. 2020 Dec;43(12):3094-3101. doi: 10.2337/dc20-0886. Epub 2020 Oct 15. PMID: 33060076 Free PMC article.
 83. Hystad P, Larkin A, Rangarajan S, AlHabib KF, Avezum Á, Calik KBT, Chifamba J, Dans A, Diaz R, du Plessis JL, Gupta R, Iqbal R, Khatib R, Kelishadi R, Lanas F, Liu Z, Lopez-Jaramillo P, Nair S, Poirier P, Rahman O, Rosengren A, Swidan H, Tse LA, Wei L, Wielgosz A, Yeates K, Yusoff K, Zatoński T, Burnett R, Yusuf S, Brauer M. Associations of outdoor fine particulate air pollution and cardiovascular disease in 157 436 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet Planet Health. 2020 Jun;4(6):e235-e245. Doi: 10.1016/S2542-5196(20)30103-0. PMID: 32559440 Free PMC article.
 84. Rajan S, McKee M, Rangarajan S, Bangdiwala S, Rosengren A, Gupta R, Kutty VR, Wielgosz A, Lear S, AlHabib KF, Co HU, Lopez-Jaramillo P, Avezum A, Seron P, Oguz A, Kruger IM, Diaz R, Nafiza MN, Chifamba J, Yeates K, Kelishadi R, Sharief WM, Szuba A, Khatib R, Rahman O, Iqbal R, Bo H, Yibing Z, Wei L, Yusuf S; Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study Investigators. Association of Symptoms of Depression With Cardiovascular Disease and Mortality in Low-, Middle-, and High-Income Countries. JAMA Psychiatry. 2020 Oct 1;77(10):1052-1063. Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2020.1351. PMID: 32520341
 85. Walli-Attaei M, Joseph P, Rosengren A, Chow CK, Rangarajan S, Lear SA, AlHabib KF, Davletov K, Dans A, Lanas F, Yeates K, Poirier P, Teo KK, Bahonar A, Camilo F, Chifamba J, Diaz R, Didkowska JA, Irazola V, Ismail R, Kaur M, Khatib R, Liu X, Mańczuk M, Miranda JJ, Oguz A, Perez-Mayorga M, Szuba A, Tsolekile LP, Prasad Varma R, Yusufali A, Yusuf R, Wei L, Anand SS, Yusuf S. Variations between women and men in risk factors, treatments, cardiovascular disease incidence, and death in 27 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2020 Jul 11;396(10244):97-109. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30543-2. Epub 2020 May 20. PMID: 32445693
 86. Chen X, Barywani SB, Hansson PO, Rosengren A, Thunström E, Zhong Y, Ergatoudes C, Mandalenakis Z, Caidahl K, Fu M. High-normal blood pressure conferred higher risk of cardiovascular disease in a random population sample of 50-year-old men: A 21-year follow-up. Medicine (Baltimore). 2020 Apr;99(17):e19895. doi: 10.1097/MD.0000000000019895. PMID: 32332663 Free PMC article.
 87. Andersson EM, Ögren M, Molnár P, Segersson D, Rosengren A, Stockfelt L. Road traffic noise, air pollution and cardiovascular events in a Swedish cohort. Environ Res. 2020 Jun;185:109446. doi: 10.1016/j.envres.2020.109446. Epub 2020 Mar 31. PMID: 32278155
 88. Rosengren A, Wallentin L. Cardiovascular Medicine in Sweden: Improvement by Continuous Measuring. Circulation. 2020 Apr 7;141(14):1124-1126. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041280. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32250698 No abstract available.
 89. Arku RE, Brauer M, Ahmed SH, AlHabib KF, Avezum Á, Bo J, Choudhury T, Dans AM, Gupta R, Iqbal R, Ismail N, Kelishadi R, Khatib R, Koon T, Kumar R, Lanas F, Lear SA, Wei L, Lopez-Jaramillo P, Mohan V, Poirier P, Puoane T, Rangarajan S, Rosengren A, Soman B, Caklili OT, Yang S, Yeates K, Yin L, Yusoff K, Zatoński T, Yusuf S, Hystad P. Long-term exposure to outdoor and household air pollution and blood pressure in the Prospective Urban and Rural Epidemiological (PURE) study. Environ Pollut. 2020 Jul;262:114197. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114197. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32146361 Free PMC article.
 90. Murphy A, Palafox B, Walli-Attaei M, Powell-Jackson T, Rangarajan S, Alhabib KF, Avezum AJ, Calik KBT, Chifamba J, Choudhury T, Dagenais G, Dans AL, Gupta R, Iqbal R, Kaur M, Kelishadi R, Khatib R, Kruger IM, Kutty VR, Lear SA, Li W, Lopez-Jaramillo P, Mohan V, Mony PK, Orlandini A, Rosengren A, Rosnah I, Seron P, Teo K, Tse LA, Tsolekile L, Wang Y, Wielgosz A, Yan R, Yeates KE, Yusoff K, Zatonska K, Hanson K, Yusuf S, McKee M. The household economic burden of non-communicable diseases in 18 countries. BMJ Glob Health. 2020 Feb 11;5(2):e002040. doi: 10.1136/bmjgh-2019-002040. eCollection 2020. PMID: 32133191 Free PMC article.
 91. Lernfelt G, Mandalenakis Z, Hornestam B, Lernfelt B, Rosengren A, Sundh V, Hansson PO. Atrial fibrillation in the elderly general population: a 30-year follow-up from 70 to 100 years of age. Scand Cardiovasc J. 2020 Aug;54(4):232-238. doi: 10.1080/14017431.2020.1729399. Epub 2020 Feb 21. PMID: 32079431
 92. Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, Mohan V, Lear S, Swaminathan S, Wielgosz A, Seron P, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Turbide G, Chifamba J, AlHabib KF, Mohammadifard N, Szuba A, Khatib R, Altuntas Y, Liu X, Iqbal R, Rosengren A, Yusuf R, Smuts M, Yusufali A, Li N, Diaz R, Yusoff K, Kaur M, Soman B, Ismail N, Gupta R, Dans A, Sheridan P, Teo K, Anand SS, Yusuf S. Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177,000 people in 50 countries. Am J Clin Nutr. 2020 Apr 1;111(4):795-803. doi: 10.1093/ajcn/nqz348. PMID: 31965140 Clinical Trial.
 93. Seyed Ahmadi S, Svensson AM, Pivodic A, Rosengren A, Lind M. Risk of atrial fibrillation in persons with type 2 diabetes and the excess risk in relation to glycaemic control and renal function: a Swedish cohort study. Cardiovasc Diabetol. 2020 Jan 18;19(1):9. doi: 10.1186/s12933-019-0983-1. PMID: 31954408 Free PMC article.
 94. Lee CM, Woodward M, Batty GD, Beiser AS, Bell S, Berr C, Bjertness E, Chalmers J, Clarke R, Dartigues JF, Davis-Plourde K, Debette S, Di Angelantonio E, Feart C, Frikke-Schmidt R, Gregson J, Haan MN, Hassing LB, Hayden KM, Hoevenaar-Blom MP, Kaprio J, Kivimaki M, Lappas G, Larson EB, LeBlanc ES, Lee A, Lui LY, Moll van Charante EP, Ninomiya T, Nordestgaard LT, Ohara T, Ohkuma T, Palviainen T, Peres K, Peters R, Qizilbash N, Richard E, Rosengren A, Seshadri S, Shipley M, Singh-Manoux A, Strand BH, van Gool WA, Vuoksimaa E, Yaffe K, Huxley RR. Association of anthropometry and weight change with risk of dementia and its major subtypes: A meta-analysis consisting 2.8 million adults with 57 294 cases of dementia. Obes Rev. 2020 Apr;21(4):e12989. doi: 10.1111/obr.12989. Epub 2020 Jan 3. PMID: 31898862 Free PMC article. Review.
 95. Natt Och Dag Y, Mehlig K, Rosengren A, Lissner L, Rosvall M. Negative emotional states and negative life events: Consequences for cardiovascular health in a general population. J Psychosom Res. 2020 Feb;129:109888. doi: 10.1016/j.jpsychores.2019.109888. Epub 2019 Nov 29. PMID: 31835155
 96. Sundström J, Lind L, Lampa E, Angerås O, Bachus E, Bergström G, Carlberg B, Engström G, Engvall JE, Eriksson M, Gigante B, Hagström E, Hjelmgren O, Jansson JH, Jernberg T, Mannila M, Nyström FH, Oldgren J, Persson M, Sandström A, Swahn E, Söderberg S, Torén K, Östgren CJ, Rosengren A. Weight gain and blood pressure. J Hypertens. 2020 Mar;38(3):387-394. doi: 10.1097/HJH.0000000000002298. PMID: 31764589
 97. Wassenius C, Claesson L, Blomstrand C, Jood K, Carlsson G. Integrating consequences of stroke into everyday life - Experiences from a long-term perspective. Scand J Occup Ther. 2020:1-13.
 98. Eriksson H, Löwhagen Hendén P, Rentzos A, Pujol-Calderón F, Karlsson JE, Höglund K, Blennow K, Zetterberg H, Rosengren L, Zelano J. Acute symptomatic seizures and epilepsy after mechanical thrombectomy. Epilepsy Behav. 2020 Mar;104(Pt B):106520. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.106520. Epub 2019 Sep 13. PMID: 31526644

 

En kvinna som tittar i ett mikroskop. En man står vid sidan om.