Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Image
Luftballonger.
Foto: Daniela Cuevas, Unsplash.
Länkstig

Närmre 20 miljoner från VR

Den 8 november fattade Vetenskapsrådet (VR) beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2021. Fyra projekt vid Statsvetenskapliga institutionen får tillsammans närmre 20 miljoner kronor.

Myten om den (Ir)rationella Väljaren? Teoretisk och Metodologisk Utveckling för att Studera Väljarrationalitet
Projektledare: Mattias Agerberg
Beviljat belopp: 4 451 000
Läs mer

Det transnationella civilsamhället och utrikespolitiken
Projektledare: Lisbeth Aggestam
Beviljat belopp: 4 573 688
Läs mer

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration
Projektledare: Frida Boräng
Beviljat belopp: 4 783 000

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier
Projektledare: Birgitta Niklasson
Beviljat belopp: 6 093 000
Läs mer

 

Tidigare beviljade bidrag 2021

Vetenskapsrådet: Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Staffan I. Lindberg, professor, 17 miljoner kronor per år i tre år, totalt drygt 51 miljoner kronor för perioden 2022-2024 för DEMSCORE: forskningsinfrastruktur för Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation. Fas II.

Henrik Ekengren Oscarsson, professor, 6 miljoner kronor för fortsatt svenskt deltagande i The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) inom ramen för infrastrukturkonsortiet Comparative Research Center Sweden (CORS). CORS får totalt 80 miljoner kronor för perioden 2023-2027. Huvudsökande är Mikael Hjerm, professor, Umeå universitet. I CORS ingår forskare vid Umeå universitet, Stockholms universitet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet.